Tunnen kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalon monipuolisena, osaavana ja lahjakkaana vaikuttajana niin kirkossa kuin suomalaisessa yhteiskunnassakin. Hänellä on harvinaisen runsas kokemus pappina toimimisesta kirkon eri tasoilla.

Vahva kokemus peruspapin työstä antaa hyvä pohjan piispana tukea seurakuntia ja niiden työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä heidän arkisessa työssään. Hänen toimintansa kirkon korkeissa luottamustehtävissä on luonut ainutlaatuisen näköalapaikan kokonaiskirkon toimintaan. Kansliapäällikkönä hän on vastannut myös yhteiskuntasuhteista, jotka ovat antaneet perspektiivin ihmisten elämään. Näin hän on tukenut kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia niin hengellisesti, henkisesti kuin aineellisestikin. Keskitalo on laajasti verkostoitunut, mikä on erittäin tärkeää piispan tehtävien hoitamisen kannalta.

Pohjoisesta lähteneenä Keskitalo tuntee hyvin sen elämänpiirin, joka avautuu niin jokilaaksoon, Lappiin kuin Pohjois-Pohjanmaalle. Hän on kantaaottava, eri suuntiin avoin, kuunteleva ja toisia arvostava persoona.

Risto Kormilainen
lääninrovasti, kirkkoherra, kirjailija

***

Tulevaisuuskinkereillä Kokkolassa tuli esille Jukan oppineisuus, teologiset linjaukset, monipuolinen työkokemus mm. seurakuntapappina, suuren seurakunnan kirkkoherrana, asessorina ja kirkkohallituksen kansliapäällikkönä. Jukan rauhallinen, nöyrä ja vakuuttava asiat hallitseva esiintyminen teki vaikutuksen. Harrastukset mm. urheilu, metsänhoito ja hirviporukassa toimiminen antavat kosketuspintaa tavallisen ihmisen kohtaamiseen.

Piispaehdokkaiden vaalipaneelissa vakuutuin, että Jukka Keskitalo piispana parhaiten johtaa laajaa hiippakuntaa, tukee ja kannustaa seurakunnan työntekijöitä, näkee herätysliikkeiden arvon seurakuntatyössä ja hoitaa kirkon yhteiskuntasuhteita.

Heikki I. Salo
Seurakuntaneuvoston jäsen, maallikkovalitsija, 
Kälviä

 

***

Oulun hiippakunnan piispanvaali ratkeaa lähiaikoina. Julkisuudessa käydyssä vaalikeskustelussa on avattu sekä piispan viran tehtäviä että myös niitä haasteita, joita nykypäivän toimintaympäristö tuo viranhoidolle.

Ehdokkaista on kerrottu, heidän opinnoistaan, työurastaan, luottamustoimista, osaamisesta, taustoista. He ovat esittäytyneet mm. yhteisissä vaalipaneeleissa. Tämä kaikki siksi, että me äänestäjät voisimme tehdä hyvin perustellun valinnan.

Jukka Keskitalolla on sellaiset opinnot ja työura, lukuisia sellaisia luottamustoimia ja näissä erilaisissa tehtävissä luotuja monitahoisia verkostoja, että ne antavat mielestäni erinomaiset lähtökohdat piispanviran vaativaan tehtävään.

Jukka tuli henkilökohtaisesti tutuksi minulle kirkolliskokouksen työskentelyssä. Kaikkiaan kahdeksan vuoden aikana käsittelimme kirkkomme ja sen seurakuntien elämää ja tulevaisuutta. Teimme paljon yhteistyötä. Jukka osoittautui avoimeksi, luotettavaksi, rakentavaksi työtoveriksi. Hänen kanssaan sai olla myös eri mieltä.

Vaalipaneeleissa Jukka teki vakuuttavaa jälkeä. 
Kaikista näistä syistä Jukka Keskitalo on minulle suvereeni ehdokas Oulun seuraavaksi piispaksi.

Hannu Ojalehto
TL, rovasti
Tuiran seurakunnan emerituskirkkoherra
Oulu

***

Arvostan Jukka Keskitalon monipuolista ja laajaa osaamista. Jukka tietää oman työkokemuksensa kautta mitä on käytännön seurakuntatyö. Myös kirkon hallinnon kaikki tasot ovat hänelle niin ikään tuttuja. Mielestäni Jukalla on parhaimmat edellytykset piispan viran hoitamiseen pohjoisessa hiippakunnassamme.

Leena Pudas
Posion seurakunnan kirkkoherra

 

 

***

Olen tutustunut piispaehdokas Jukka Keskitaloon kirkkohallituksen tiloissa Kirkon Mediasäätiön kokouksissa. Tietenkin olen pitkäaikaisena kirkon luottamushenkilönä seuranut kirkkomme johtohenkilöiden edesottamuksia ja kehitystä. Olen saanut kuvan luotettavasta ja asioihin maanläheisesti suhtautuvasta kristillisesti raamattunsa lukeneesta henkilöstä. Oulun hiippakunnan erikoisaseman ja erillispiirteet tuntien luotan, että Jukka Keskitalo pystyy hyvin vastaamaan sen alueen piispan työhaasteisiin. Hänen suhtautumisensa tasa-arvoisesti ja ymmärtäväisesti eri herätysliikkeisiin ja heidän näkemyksiinsä on ensiarvoisen tärkeä. Onhan hän itsekin lähtöisin Oulun hiippakunnan alueelta. Lisäksi kokemukset kirkkomme keskushallinnon toiminnasta antavat vahvan pohjan piispan vaativaan työhön. Taivaan Isän runsasta siunausta tuleviin tehtäviin.

Esko Hautamäki,
Yhteisen kirkkoneuvoston vpj.
Kokkola

***

Olen tutustunut teologian tohtori, kansliapäällikkö Jukka Keskitalon työuraan. Hänellä on pitkä ja monipuolinen seurakuntapapin ja erilaisten johtotehtävien kokemus. Hän on luonteeltaan sillanrakentaja erilaisten ja eri tavoin ajattelevien ihmisten kesken. Jukka on nöyrä kirkon palvelija. Pohjoisen poikana Jukka tuntee Oulun hiippakunnan olosuhteet ja ihmiset.

Muiden muassa näistä syistä äänestän Jukkaa Oulun hiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Riitta Huhanantti
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pello

***

Piispalla tulee olla hyvät suhteet yhteiskunnan eri toimijoihin ja päättäjiin. Katson, että Jukka Keskitalolla on hyvät edellytykset toimia hiippakunnan äänenä keskusteluissa näiden tahojen kanssa. Piispalla pitää olla hiippakuntansa hengellisen elämän tuntemus. Hänen pitää tuntea hyvin alueella toimivat herätysliikkeet ja hänellä pitää olla toimivat suhteet kaikkiin niihin. Katson, että Jukka Torniojoen varresta kotoisin olevana tuntee hiippakunnan näiltä osin.

Piispan on hyvä tuntea ajassa olevat ilmiöt ja kyetä käymää vuoropuhelua useiden tahoahojen kanssa. Tavoitteena on kristinuskon säilyminen vahvana myös tulevaisuudessa. Se vaatii uskonnollisen kentän tuntemusta ja kykyä keskustella erilaisista taustoista tulevien ihmisen kanssa. Mielestäni Jukka Keskitalolla on hyvät valmiudet tällaiseen kanssakäymiseen.

Kannatan Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan tulevaksi piispaksi.

Heikki Karppinen 
Seurakuntapastori 
Karjasillan seurakunta

***

Pietarin ensimmäisen kirjeen 5. luvun otsikko on: Seurakunta ja sen kaitsijat. Tämä teksti on minun pohdintaani Pietarin kirjeestä, mitä se tarkoittaisi arjen puurtamisessa.

Pietari kehoittaa: ”Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta. Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvia.”

Hyvä paimen johtaa seurakuntaa omalla esimerkillään, näyttää sille oikean tien ja on vahva johtaja. Hyvä paimen pitää huolta koko joukkueesta, kuuntelee ja rohkaisee. Hyvä paimen pitää huolta laumansa pienimmästäkin, rohkaisee ja kantaa, pitää oikealla tiellä. Hyvä paimen ei jätä ketään yksin.

Jukka on minulle hyvä paimen, lähellä oleva ihminen, rohkaisija ja rukoilija. Me tarvitsemme arjen puurtamisessa paimenen, joka pitää meistä huolta. Piispanvaalissa äänestän Jukkaa meidän tulevaksi paimeneksemme.

Pertti Keränen
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kunnallisneuvos
Tervolasta, Elämänvirran varrelta

***

Jukka Keskitalolla on erinomainen koulutus ja kokemus piispan virkaan. Koen olevani ennen kaikkea tavallisten, tätä maallista elämää elävien seurakuntalaisten edustaja. Sen tähden arvostan Jukka Keskitalon käytännön läheistä elämää urheilukilpailuineen ja metsätöinen. Uskon myös, että Jukka olisi kannustava ja rohkaiseva, alaisiaan kunnioittava esimies. 

Vaaleja odotellessa. 

Seija Torvela
Haukiputaan seurakunnan diakoniatyön johtokunnan jäsen, seurakuntaneuvoston varajäsen ja piispanvaalin äänestäjä

***

Kevään aikana kolmesta hyvästä piispakandidaatista Jukka Keskitalo on noussut minun ehdokkaakseni.

Keskitalon olemuksesta huokuu konstailematon pohjoisen kansan mies. Voin hyvin kuvitella hänet keskustelemassa ja kuuntelemassa pieniä ihmisiä yhtä lailla seurakunta-aktiivien sisäpiireissä kuin hirviporukoiden ja huoltoasemien äijäporukoissa. Hän tuo selkeänä esille kristinuskon ydinsanoman.

Keskitalolla on terveen realistinen käsitys kirkon ja yhteiskunnan pinnalla olevista asioista ja kehityksen suunnista. Hän myös rohkeasti ottaa osaa keskusteluun ja tuo oman perustellun kantansa selkeästi esille. Erityisesti minua lämmitti se, kuinka hän myös julkisessa mediassa puolusti lasten ja nuorten oikeutta omaan uskontoon.

Monipuolisen ja laajan työuransa ansiosta Keskitalo on hyvin perillä kirkon ja yhteiskunnan hallinnon eri portaiden toiminnasta ja vaikuttamisen kanavista. Hänellä on jo merkittävissä määrin luotuna piispan tehtävän edellyttämät verkostot.

Mielestäni Keskitalo sopii pohjoisen hiippakunnan paimeneksi ja papiston kaitsijaksi. Armo kuuluu jokaiselle ihmiselle – hallinto hoidetaan kulloinkin voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan.

Jouni Kurkela
Lumijoen seurakunnan kirkkokuoron tenori, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja,
sivistysjohtaja, emeritus.

***

Kirkkoneuvos, teologian tohtori Jukka Keskitalo on jo tähänastisessa työssään osoittautunut monipuolisesti päteväksi teologiksi sekä akateemisella että kirkon elämän ja toiminnan tasolla. Hänen ansiokas väitöskirjatutkimuksensa käsitteli kirkon lähetystehtävää ja sen sanoman julkisuutta nykymaailman haasteiden edessä.

Palveluksessaan yhdessä kirkkomme suurimmassa paikallisseurakunnassa sekä sen jälkeen kokonaiskirkon johtavassa asemassa hän on osoittanut, kuinka teologia, käytännön seurakuntatyö ja kirkon uudistuminen kuuluvat yhteen. Kirkon uudistumisen tulee perustua kirkon uskon syväkairaukseen ja sen esille tuomiseen ymmärrettävällä tavalla.

 

Juhani Forsberg
Teologian tohtori, ekumeniikan dosentti (emer.)
Helsinki

***

Miksi Jukka Keskitalo?

Perehdyttyäni Jukka Keskitalon taustaan, kirjoituksiin ja haastatteluihin, olen päättänyt kannattaa häntä Oulun hiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Kirkko elää tällä hetkellä murroksessa, minkä seurauksena tulevaisuudessa eteen tulee yhä uusia haasteita. Jukka Keskitalolla on laajan ja monipuolisen kokemuksensa ansiosta mahdollisuus vaikuttaa Oulun hiippakunnan piispana myös kokonaiskirkossa ja tuoda esille pohjoisen seurakunnille tärkeitä näkökulmia. Tämän merkitys vain korostuu tulevaisuudessa.

Tämän päivän kirkossa tarvitaan vahvaa ja erityisesti eheyttävää johtamisen otetta, ja mielestäni Jukka Keskitalo täyttää myös tämän tehtävän.

Leena Nissinen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Siikalatvan seurakunta
Erityisopettaja, emerita, KM, FM

***

Piispan viran ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä on ykseyden vaaliminen hiippakunnassa ja koko kirkossa. Tehtävä on erinomaisen haastava tänä aikana, jolloin myös kirkon piirissä korostuu moniäänisyys. Katson, että Jukka Keskitalolla, oppineisuutensa, herätysliikeiden ja kirkollisen kentän laajan tuntemuksensa sekä yhteyksiensä kautta, on erinomaiset lähtökohdat ykseyden vaalimiseen. Kun tähän liittyy Jukan kuunteleva asenne, laaja-alainen harkinta ja toista kunnioittava keskustelutaito, silloin on lupa odottaa eri tahojen yhteen hiileen puhaltamista kirkon yhteisessä työssä.

Kirkolla on identiteetti, mitä varten se on olemassa ja mikä on sen tehtävä maailmassa. Arvostan Jukan selkeää näkemystä avoimen kansankirkon identiteetistä, kun hän sanoittaa, että kirkon kaiken toiminnan on oltava missionääristä. Sen tulee nousta kirkon omista juurista, mutta oltava samalla aina kulloisenkin ympäristön huomioivaa todistusta: kutsua (julistus) ja palvelua (diakonia). Siinä kokonaisuudessa evankeliumin ilosanoma Jumalan rakkaudesta tulee tuoda esiin uusin sanoin ja rohkein teoin. Elävä kirkko on aina missionaarinen.

Piispa on paitsi kirkollinen linjanvetäjä, myös tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Piispojen puheenvuorot tulkitaan kirkon ääneksi yhteiskunnassa. Jukan työ kirkkohallituksen kansliapäällikkönä kertoo aktiivisesta toiminnasta yhteiskunnan verkostoissa ja kannanotoista julkisuudessa. Työ edellyttää laajaa perehtyneisyyttä asioihin, näkemyksellisyyttä sekä rohkeutta. Epäilemättä Jukka jatkaisi tärkeää vaikuttamistyötään piispanakin. Luotan, että hänen aktiivinen ja vahva sekä myös nopeutta ilmentävä mediaosaamisensa toisi piispallisen äänen hyvin kuuluville ja näkyville tiedotusvälineissä.

Piispalta odotetaan tukea seurakuntien arkeen. Seurakuntapapin arki on Jukalle tuttua yli 20 vuoden ajalta. Piispapaneelit ovat osoittaneet Jukalla olevan kuuntelevaa ymmärtämystä ja rohkaisevaa innostamista monien haasteiden kanssa painiville seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Seurakuntien taloushaasteisiin Jukka ehdottaa ”kirkon yhteiskuntasopimusta”, joka voi syntyä aidon kirkollisen solidaarisuuden sisäistämisestä seurakunnissa: ”Ollaan samassa veneessä”.

Visioidessaan kirkon ja seurakuntien tulevaisuutta, Jukka on joskus käyttänyt kuvaa lyhdystä. LYHTY: Laaja kosketuspinta suomalaisiin, Yhteinen jumalanpalvelus, Hengellinen juurevuus, Todistus ja missionaarisuus, Yhteiskunnallinen aktiivisuus. 
Teemat ovat ilmentäneet hänen työotettaan vuosien varrella, visiona niissä on evästä myös tulevaisuuteen pohjoisessa hiippakunnassa kuin koko kirkossakin.

Mielestäni Oulun hiippakunta saisi Jukka Keskitalosta hyvän ja toimellisen esipaimenen.

Kari Yliräisänen
Rovaniemen srk:n kirkkoherra
Lääninrovasti

***

Olen saanut seurata Jukan uraa vuosikymmenien ajan lähtien ihan sieltä tavallisen apupapin hommista asti. Viimeisinä vuosina kirkolliskokouksessa olen myös nähnyt, miten hienosti Jukka on hoitanut työtään kirkon johtavana virkamiehenä keskellä melkoisen tuulisia aikoja. 

Jukka on harkitseva, luotettava ja jämäkkä, jota ei kaikki tuulet heilauta, mutta hän ei ole kuitenkaan jämähtänyt paikoilleen. Hän edustaa vahvasti suomalaista rukiista kristillisyyttä, mutta on samalla luova, eteenpäin katsova ja avoin uudelle.
Yksi asia, mitä Jukassa arvostan, on se, että häntä on helppo lähestyä, hän katsoo silmiin ja kuuntelee. Jukka on mukavan tavallinen, joka johtajanakin kulkee ihmisten keskellä. Jukassa on myös aimo annos sillanrakentajaa, jolla on ymmärrystä eri tavoin ajatteleville, mitä taitoa piispan työssä tarvitsee tänään ehkä enemmän kuin koskaan.

Uskallan sanoa, että Jukasta pohjoinen hiippakunta saa aivan loistavan piispan!

Pekka Simojoki 
Muusikko, pohjoisen poikia itsekin

***

Kemi-Tornion rovastikunnassa eletään rajalla, aivan konkreettisesti. Mutta eletään elämää rajapinnoilla muutenkin ja kaikkialla.

Suomen Kuvalehdessä on muutaman vuoden ajan kirjoitettu blogia, jossa kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta. Juuri tuon blogin äärellä havahduin kirkkohallituksen kansliapäällikön olemassaoloon. Erityisesti Jukka Keskitalon yhteiskuntaa, monikulttuurisuutta ja positiivista uskonnonvapautta käsittelevät blogit saivat minutkin ymmärtämään, että kirjoittajan täytyy olla oppinut, sydämen sivistynyt ja asiat harvinaislaatuisen rakentavasti puheeksi ottava ihminen. Liekö Jukan elämän alkutaival täällä rajan pinnassa opastanut tällaiseen laajakatseisuuteen?

Yksi keskeisimpiä tehtäviä piispalla on yhteyden ja ykseyden vaaliminen. Tehtävä, jossa joutuu tulevaisuudessa monelle rajapinnalle ja tehtävä, jossa oppineisuus, kirkon työn syvällinen tunteminen ja laajakatseisuus elämään ovat eduksi. Jukka Keskitalo on osoittautunut minulle henkilöksi, jolla on näitä ominaisuuksia. Hän osaa lukea aikaamme ja käydä vuoropuhelua yhteiskunnassa ja kirkossa, jossa rajoja rakennetaan sinnekin, missä niitä ei kaivata.

Minä uskon, että piispana Jukka Keskitalo toimisi samalla sydämellisellä viisaudella ja rohkeudella kirkon ja sen sanoman parhaaksi!

Tuomas Tölli
Kirkkoherra
Kemin seurakunta

***

Miksi Jukka?

Mielestäni kirkkomme ja Oulun hiippakunta tarvitsee piispan, jolla on kyky erottaa Jumala puhe jumalapuheesta ja vielä niin että Jumalan puhe voisi tulla parhaiten kuuluville ja ymmärrettäväksi tässä ajassa.

Uskon että Jukalla on tämä lahja. Sillä lahjalla hän osaa ja on osoittanut osaavansa sanoittaa rauhallisella ja selkeällä tavalla muuttumattoman evankeliumin ajallemme sopivalla tavalla. Sanoittaa sen kaikille meille, jotka monin tavoin haparoiden etsimme kuullaksemme Jumalan puheen ja Hyvän Paimenemme, Jeesuksen äänen.

Siksi Jukka.

Jarkko Hannunen
Rakennustarkastaja
Keminmaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja

***

Iloitsen siitä, että teologian tohtori Jukka Keskitalo on ehdokkaana Oulun hiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Jukka Keskitalo tuntee kaikki kirkon toiminnan tasot. Hän on työskennellyt pitkään kirkkoherrana, tuomiokapitulin pappisasessorina ja nyt lähes kymmenen vuotta Kirkkohallituksen johtavana virkamiehenä.

Olen tuntenut Jukka Keskitalon jo vuosia oppineena teologina ja uskon sanoittajana, helposti lähestyttävänä ihmisenä, kuuntelijana ja keskustelijana sekä kirkollisen hallinnon osaajana.

Hänellä ovat laajat kontaktit niin hengellisiin yhteisöihin kuin yhteiskunnan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Katson Jukka Keskitalon ehdokkuutta myös niiden kokemusten valossa, joita sain työssäni Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa lähes 34 vuoden aikana kolmen eri piispan johtaessa hiippakuntaamme. Sain myös varsin selkeän kuvan piispan tärkeästä, vaativasta ja vastuullisesta, joskus jopa yksinäisestäkin virasta. Nykyisessä muuttuvassa ja epävarmassa ajassa laaja ja moni-ilmeinen hiippakuntamme tarvitsee vakaata, kokenutta ja turvallista johtajaa ja paimenta.
Kaiken edellä olevan perusteella olen sitä mieltä, että teologian tohtori Jukka Keskitalo on erinomainen ehdokas
Oulun hiippakunnan uudeksi piispaksi.

Vesa Junttila
Rovasti
Oulun hiippakunnan hiippakuntasihteeri vv. 1972-2005

***

Kannatan Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan piispaksi, koska Jukka tuntee erittäin hyvin seurakuntatyön sekä kirkon korkeimmankin hallinnon. Samoin Jukalla on valmiina erinomaiset suhteet ja verkostot yhteiskunnan eri osapuoliin.

Piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja, mutta muuttuvassa maailmassa hän joutuu tekemään yhteistyötä enenemässä määrin myös muiden yhteiskunnallisten osapuolten kanssa.
On todella onni, että Jukka suostui ehdokkaaksi Oulun piispan virkaan. Jukasta saamme luotettavan, keskustelevan ja rakentavaa yhteistyötä tekevän hiippakuntamme paimenen, joka tuntee ”pohjoisen poikana ” pohjoisen identiteetin ja ihmiset. Kun Jukka Raahen Tulevaisuuskinkereillä jutteli meille ja kertoi rauhalliseen sävyyn ajatuksiaan ajankohtaisiin asioihin, kaikki edellä mainitut käsitykseni Jukasta vain vahvistuivat.

On todella helppo äänestää Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan piispaksi.

Reino Nygård
Yksikönpäällikkö
Kirkkovaltuutettu
Raahe

***

Tutustuttuani Oulun hiippakunnan piispanvaali-ehdokkaiden kirjoituksiin, heidän sanomaansa ja kokemukseensa kirkkomme palvelijana ja vastuutehtävissä, heidän verkostoihinsa – sekä ajatellessani piispan tehtävää ja tätä pohjoisen Suomen hiippakuntaa, olen asettunut tukemaan Jukka Keskitaloa piispan tehtävään. Kokonaisuus ratkaisee.

Suvi Helanen
Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulunsalon seurakuntaneuvoston jäsen
Lähetystyön johtokunnan pj.
Oulu

***

Väylän varrella Suomen ja Ruotsin rajalla kasvanut Jukka Keskitalo on saanut jo lapsesta oppia, ettei rajan tarvitse erottaa, vaan yhteistyö ja kanssakäyminen on ihmisten piirtämistä rajalinjoista huolimatta mahdollista, ja yhteisen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntäkin. 

Kirkon sisältä, herätysliikkeiden sisältä, seurakuntien sisältä ja ihan meidän itse kunkin sisimmästäkin rajalinjoja löytyy. Te ja me – ajattelu ohjaa toimiamme.

Me suomalaiset kaipaamme sitä, että meitä ohjataan edestä käsin. Kaipaamme ja tarvitsemme rohkeita johtajia, joka uskaltavat esimerkkiä näyttäen kulkea edellämme yli turhaan eristävien rajojen. Kaipaamme ymmärtäväisiä johtajia, jotka osaavat kunnioittaa ikiaikaisia rajakiviä, joita ei ole tarvetta, eikä lupaa siirrellä.

Minä luotan siihen, että tällaisen rajoja pelkäämättömän ja samalla rajoja kunnioittavan johtajan ja piispan me Jukka Keskitalosta saamme.

Kari Udd
Kirkkoneuvoston jäsen
Taivalkoski

***

Tunnen Jukan toiminnan kansallisella tasolla ja hänen tapansa hoitaa taitavasti kirkon yhteiskuntasuhteita. Jukka haluaa uudistaa kirkon toimintatapoja, mutta kunnoittaa kirkon yhteistä perintöä ja yhteisiä linjauksia. Kun hänen juurensa ovat vielä vahvasti Oulun hiippakunnan alueella, niin olen vakuuttunut, että hän olisi meille pohjoisen ihmisille hyvä piispa. Piispana Jukan laajoista verkostoista ja monialaisesta osaamisesta olisi paljon hyötyä niin omalle hiippakunnalle kuin koko kirkolle.

Heikki Autto 
Kaupunginvaltuuston pj., 
kirkkovaltuutettu, 
kansanedustaja 2011-2015 
Rovaniemi

***

Jukka Keskitalo on tuonut esiin kuinka kirkolle on tärkeää olla sisäisesti vahva ja samalla avoin ja kutsuva. Sisäisesti vahva kirkko elää ilosanomaansa todeksi. Tällä hetkellä kirkko tarvitsee erityisesti kykyä sanoittaa ja avata kristinuskon ydinsanomaa kaikelle kansalle. Piispan yksi keskeinen tehtävä on myös kirkon ykseyden vaaliminen. Tarvitsemme johtajia, jotka kykenevät rakentaviin keskusteluihin ja päätöksiin menettämättä evankeliumin kirkkautta ja puhtautta. Jukka Keskitalo on hyvä ja sanavalmis keskustelija ja taitava puhuja. Olen vakuuttunut, että hän kykenisi piispan tehtävässä toimimaan kirkon parhaaksi.

Marjo Junttola
opettaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Liminka

***

Olen kirkolliskokousedustajan paikalta seurannut vaikuttuneena Jukka Keskitalon nöyrää, yhteyttä etsivää ja asiantuntevaa otetta työhönsä. Nykyinen tehtävä kirkkohallituksen johdossa on tuonut Jukalle sellaisen osaamisen ja kontaktiverkoston, joita ei kirkossa ole monella. Harvoin piispaksi voidaan äänestää yhtä meritoitunut henkilö. Meidän hiippakunnallamme on nyt tämä etuoikeus.

Jukka on helposti lähestyttävä ja lämmin hengenmies, jonka vakaa kirkollinen linja tukee hiippakuntamme yhteyttä levottomassa ajassamme. Siksi omalla kohdallani on poikkeuksellisen helppo äänestys edessä.

Mikko A. Himanka
kirkolliskokousedustaja
tekniikan lehtori
Ylivieska

***

Kannatan Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan piispaksi. Olen kuunnellut hänen ajatuksiaan ja niihin voin yhtyä. Jukan juuret ovat hiippakunnassamme, joten hän tuntee alueemme erilaiset hengelliset taustat. Jukalla on laaja kokemus kirkkomme vaikuttavissa elimissä sekä kokemusta seurakuntatyöstä.

Jukka Keskitalo on perinteisesti ajatteleva teologi, mutta uudistushaluinen toiminnassa. Kansankirkkomme ristiriidoista huolimatta hän haluaa vaalia ykseyttä, eikä olla hajottaja. Jukka näkee herätysliikkeiden arvon kirkossamme ja haluaa ylläpitää hyvät suhteet niiden kanssa. Kirkon perinteiden, Raamatun ja ekumenian pohjalta Jukka Keskitalo on perinteisen avioliiton kannattaja. Eriävissä mielipiteissä asioita tutkistellaan Raamatun valossa.

Jukka Keskitalo näkee piispan roolin seurakuntien arkeen sitoutuvana hengellisenä johtajana. Kirkon tulee olla rohkeasti kirkko ja rohkeasti hengellinen. Jukan työnäky rakentuu kansankirkon varaan, mutta kirkon tulevaisuus on hänen mukaansa Jumalan käsissä.

Näistä syistä annan ääneni Oulun hiippakunnan piispanvaalissa Jukka Keskitalolle.

Terttu Passoja
Lastentautien erikoislääkäri
Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja

***

Olen vuosien varrella seurannut Jukka Keskitaloa lähinnä median kautta. Jukan ulostulojen perusteella olen ajatellut, että kyseessä on rohkea tolkun ihminen, järjen ääni. Ennen lopullista päätöstäni oikeasta ehdokkaasta halusin kuitenkin odottaa vielä vaalitilaisuutta, jossa kaikki piispaehdokkaat olisivat mukana. 

Kalevan ja ODL:n 28.5.2018 järjestämän vaalipaneelin jälkeen ehdokkaan valintaa ei enää tarvitse miettiä. Jukka Keskitalo on piispaehdokas vertaansa vailla yksinkertaisesti jo rohkean edestä johtamisen, laajan kirkollisen kokemuksen, kirkon yhteiskuntasuhteiden hoitamisen sekä teologisten linjaustensa osalta.

Oulun piispaksi on tarjolla henkilö, joka jo nyt on valtakunnan tason kirkollinen vaikuttaja. Tähän tilaisuuteen pohjoisen kannattaa tarttua!

Seppo Lonkila
FM
Karjasillan seurakuntaneuvoston jäsen
Oulu

***

Tutustuin Jukkaan vuosituhannen taitteessa Jyväskylässä, missä Jukka hoiti tuolloin Keltinmäen seurakuntapiirin piirikappalaisen virkaa ja valmisteli väitöskirjaansa kristinuskon ja modernin länsimaisen kulttuurin suhteesta. Jukkaa persoonana ja hänen työotettaan kuvaa mielestäni hyvin Korinttilaiskirjeen sanat ”Mutta niin kuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa…” Ajattelen Jukkaa nuorena pappina rohkesti arkkitehti Olavi Norosen kanssa visioimassa Keltinmäen kirkkoa. Kun Jukka sitten väitteli, saimme koko teologikunta kutsun karonkkaan. Kirkkoherrakautenaan Jukka johti Jyväskylän seurakuntien liitokset; rakentuipa Kuokkalan kaupunginosaankin kirkko vuosien vatuloinnin jälkeen.

Varhaiskasvatuksen johtajana olen iloinnut siitä rohkeudesta, määrätietoisuudesta ja dialogikyvystä, millä Jukka on käynyt keskusteluja yhteiskunnan edustajien kanssa positiivisen uskonnonvapauden edistämiseksi. Näissä kysymyksissä ratkaistaan kirkon tulevaisuus ja uskallan sanoa myös rahoituspohja. Pidän Jukkaa poikkeuksen lahjakkaana teologina ja päämäärätietoisena johtajana, jolla on pelisilmää ja pienen pojan sielu. Tiedän, että Jukka tekee parhaansa kirkon ja yhteiskunnan verkostoissa sen eteen, että Suvivirsi päättää koulujen lukuvuoden ja lapsille opetetaan iltarukous.

Lämmöllä muistan erästä pitsaperjantaita, jolloin olin puolisoni kanssa Keskitalojen pappilassa kyläilemässä ja tuolloin alakouluikäiset tytöt tulivat hammaspesun jälkeen veisaamaan kanssamme iltavirren.

Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta
Varhaiskasvatuksen johtaja, pastori
Hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja

***

Jukka profiloituu vakaana ja osaavana hallintoihmisenä, mihin on toki hyvät perusteet. Hänellä on kokemusta kirkkomme suurimman seurakunnan johtamisesta sekä kirkollishallinnon korkeimpana virkamiehenä toimimisesta. Ajattelen, että Jukka on kuitenkin ennen kaikkea vankka teologi, joka lähestyy kirkon asioita pappina, uskosta ja sen perusteista käsin. Hänellä on erinomaiset taidot sekä evankeliumin ilosanoman julistamiseen että hallintotehtävien ja yhteiskuntasuhteiden hoitamiseen. Annan suuren arvon myös hänen tavalleen kohdata ihminen kuunnellen ja yhteistä hyvää etsien.

Veijo Koivula
Keskusrekisterin johtaja, TL, rovasti
Oulu

***

Jukka, piispaehdokkaamme!

Toivottavasti tulet valituksi pohjoisen piispaksi.

Arvostan Sinun monipuolista työkokemustasi, joka antaa hyvät valmiudet piispan tehtävään. Tärkeimpänä pidän kuitenkin sitä, että teologiset linjauksesi ovat ”perusluterilaisia”. Ei ylitulkintoja vaan yksinkertaista sananjulistusta. 

Tuntuu hyvältä, että piispana haluat olla palvelija ja siinä tehtävässä tukea luottamushenkilöitä ja erityisesti seurakunnan työntekijöitä. Työuupumus ei ole vierasta seurakunnissakaan.

Piispa seurakuntien ykseyden vaalijana on ratkaisevassa asemassa. Erilaisuus tulee hyväksyä. Toivon silti, että piispana autat säilyttämään oman kirkkomme perinteet, vaikkapa seimen joulunaikaan päiväkodissa tai suvivirren koulujen päättäjäisissä.

Kaikkein eniten toivon, että pohjoisen piispana huolehdit siitä, että ”kirkko pysyy lestissään” eli tarjoaa ihmisille armon evankeliumia, sitähän eivät mitkään muut yhteiskunnan palvelut voi tarjota.

Maija Rask
Kasvatustieteen tohtori, emeritus ministeri ja kansanedustaja
Kemin seurakunta

***

Oulun piispa on puolen Suomen piispa. Olen iloinen, että Jukka Keskitalo on lupautunut ehdolle tähän tehtävään. Hänen monipuolinen kokemus erilaisista seurakunnista ja seurakuntatehtävistä luo hyvän pohjan koko laajan hiippakunnan paimeneksi. Pohjoisen ihminen odottaa kirkolta evankeliumin ilosanoman pysyvyyttä, kuitenkin siten että kirkko elää ajassa ja uudistuu ihmisten mukana.

Pohjoinen Suomi eikä sen kirkko saa olla itseensä käpertynyt yhteisö, vaan laajasti kansallisesti ja kansainvälisesti avautuva toimija, jolla on näkyvät ja arvostetut johtajat. Oulun piispan pitää olla arvojohtaja, jonka puhetta kuunnellaan laajalti oman reviirin ulkopuolellakin. Kirkon johtavana viranhaltijana, kansliapäällikkönä, Jukka Keskitalo on rakentanut laajat yhteiskuntasuhteet Suomen keskeisiin vaikuttajiin ja kansainvälisiin yhteisöihin.

Mielestäni Jukka Keskitalo on osoittanut omilla henkilökohtaisilla mielipiteillään, toiminnallaan ja monipuolisella työkokemuksellaan, että hänellä on erinomaiset valmiudet hoitaa menestyksellisesti Oulun piispan vaativaa tehtävää.

Esko Kurvinen
Emeritus kansanedustaja
Oulunsalon seurakuntaneuvoston jäsen
Oulu

***

Näkisin mielelläni Oulun hiippakunnan piispana Jukka Keskitalon, sillä hänellä on pohjoisen kasvattina omakohtainen ja laaja herätysliikkeiden tuntemus. Herätysliikkeet ovat valtava voimavara kirkossamme ja oikeanlaisella dialogilla valjastettavissa rakentavaan yhteistyöhön kansankirkon elävänä pitämiseksi. 

Pidän Jukka Keskitalon arvomaailmasta, joka on uudistusmielinen, muttei kuitenkaan kaikille maailman tuulille taipuvainen. Aika moni meistä ajattelee, että kirkon on hyvä pitää kiinni oikeudestaan ilmentää kristillisiä perusarvoja.

Jukka Keskitalo on monipuolisissa ja merkittävissä työtehtävissään hankkinut arvokasta kokemusta, jota piispana pystyisi hyödyntämään hiippakunnan hyväksi. Piispan on tärkeää olla verkostoitunut, mediat ja muut suhdetoiminnan salat hallitseva henkilö, mutta vielä tärkeämpää on se, että hän on persoonana vaivattomasti lähestyttävä ja lämmin. Olen vakuuttunut siitä, että Jukka Keskitalo olisi erinomainen valinta Oulun hiippakunnan piispan tehtävään.

Hanna-Leena Mattila
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Raahe

***
Minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä Jukan kanssa jo pitkään. Nämä vuodet ovat antaneet minulle kuvan hyvästä johtajasta, miehestä joka osaa kuunnella ja kuulla ja joka on oppinut kohtaamaan niin työyhteisönsä kuin kaikki muutkin arvostavasti ja kunnioittavasti.

Jukka on johtaja, joka näyttää suuntaa, luo ihmisille puitteet onnistua ja vaikeuksien keskellä seisoo aina väkensä rinnalla tukensa antaen.

Hänen johtajuutensa näkyy myös saarnoissa ja kirjoituksissa, joissa hän selkeällä tavalla paaluttaa kirkkomme uskoa ajan haasteiden keskellä. Sanoissa kaikuu vahva sitoutuminen kirkkomme uskoon, Sanaan traditioon.

Jukan usein unhoon jäävä vahvuus on myös se, että hän on ollut keskeisesti kehittämässä kirkkomme työtä lasten ja perheiden parhaaksi. Istuimme vuosia yhdessä Seurakuntien Lapsityön keskuksen johtokunnassa, jonka puheenjohtajana hän toimi vuosia.

Jukan osaaminen ja ennen muuta vahvat kansalliset ja kansainväliset verkostot antavat hänelle hyvän pohjan johtaa pohjoista hiippakuntaa. Hänelle avautuvat ovet niin lähellä kuin kaukanakin ja hänen mielipiteitään halutaan kuulla niin kirkollisia kuin yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä.

Matti Pikkarainen
Teologian tohtori
Oulun tuomiorovasti, emeritus

***

Jalat tukevasti Kristus-kalliolla, sydän paikallaan ja pää siellä, missä tulevaisuuden tuulet puhaltavat. Näin minä kuvaisin piispaehdokas Jukka Keskitaloa. Harvassa ovat myös yhtä aikaansaavat ja itseään korostamattomat johtajat.

Itse katselen Suomen kirkkoa tällä hetkellä hieman etäämmältä, jolloin entisestään korostuu kirkomme tarve selkeyttää omaa tehtäväänsä ja työnäkyään. Kaikki tiedämme, että kirkkomme uskottavuus ja ykseys ovat tällä hetkellä koetteilla. Jukka on osoittanut monilla eri foorumeilla olevansa sekä erinomainen kuuntelija että keskustelija. Hänellä on tarvittavat taidot ja viisautta johtaa meitä kohti sitä ykseyden ja avoimuuden yhteisöä, hiippakuntaa ja kirkkoa, joksi Kristus on meidät tarkoittanut.

Vaikka toimin tällä hetkellä Amerikan evankelis-luterilaisen kirkon alla, kuulun edelleen Oulun papistoon. Toivon, että saamme hiippakuntamme johtajaksi ja paimeneksi laaja-alaisen ja -sydämisen, helposti lähestyttävän kirkon palvelijan, joka ymmärtää sen lähetystehtävää modernissa ajassa. Siksi Jukka.

Mia Hagman
Oulun hiippakunann pappi 
Senior Pastor, St. Andrew’s Lutheran Church, Lake Worth, Florida, USA

***

Jukan pitkä kokemus seurakuntatyöstä sekä laaja kirkon hallinnon ja sen ihmisten tuntemus antavat vahvan pohjan Oulun hiippakunnan piispan virkaan.

Jukan asiallinen ja asiakeskeinen lähestymistapa ovat paikallaan kun kirkon sisällä on ristivetoa monessa kysymyksessä. Ennen kaikkea kuitenkin Jukka on erityisen helposti lähestyttävä ja tavallinen pohjoisen ihminen.

Juha Kultima
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Sodankylä

***

Oulun hiippakunta on laaja ja yhtenä sen ainutlaatuisuutena muihin hiippakuntiin verrattuna on se, että Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa, saamelaiset asuvat siellä. Hiippakunnassa on myös monia paikallisseurakuntia, joissa on oma kulttuuriperintö, murteensa ja herätysliikkeensä. Oulun hiippakunnan piispan on tunnistettava hiippakuntansa erityispiirteet, tuettava perinteitä ja kuunneltava seurakuntalaistensa kieltä.

Jukka Keskitalo on kansliapäällikkönä tutustunut koko Suomen kirkollisuuteen ja seurakuntien paikalliskulttuuriin hengellisessä kontekstissa. Piispana Jukka Keskitalo tulisi arvostamaan pieniä ja suurempia seurakuntia juuri niiden omaleimaisuutensa takia, mutta myös ylläpitämään koko kirkon viestiä maailman suurimmasta sanomasta, evankeliumista, jotta kirkkopolut eivät sammaloituisi hiippakunnan missään seurakunnassa.

Eija Seppä
Himangan vs. kappalainen 
Perhon seurakunnan kirkkoherra 1.7. lukien

***

Tavatessani Jukka Keskitalon olen ollut kasvotusten lämminhenkisen, toiselle tilaa antavan ja kuuntelevan ihmisen kanssa. Rauhallinen, kantansa maltillisesti muodostava, toiset huomioiva keskustelija herättää luottamusta paitsi asiantuntemuksellaan myös syvää hengellisyyttä välittävällä rentoudellaan ja maanläheisyydellään.

Jukka Keskitalon tie seurakuntapastorista kirkkoherraksi ja edelleen kirkkohallituksen kansliapäälliköksi antaa hänelle poikkeuksellisen hyvät eväät piispan tehtävään hiippakunnassamme. Kirkon keskushallinnon keskeisenä toimijana hänelle on auennut näkymä kaikkiin hiippakuntiin, mikä on mahdollistanut sekä niitä yhdistävien että niitä kutakin leimaavien erityispiirteiden hahmottamisen. Kansliapäällikkönä hänellä on henkilökohtaiset suhteet yhteiskuntamme merkittävimmissä instituutioissa toimiviin päättäjiin. Tiiviit yhteydet EU-komissioon ja Euroopan kirkkojen konferenssiin (CEC) tarjoavat erinomaisen näkökulman arvioida hiippakuntamme tulevia haasteita ja mahdollisuuksia.

Teologian väitöskirjassaan Keskitalo on ilmaissut perehtyneisyytensä modernin yhteiskunnan muutoksiin ja niiden kirkolle asettamiin haasteisiin. Hiippakuntamme tarvitsee Jukka Keskitalon laajaa, monipuolista osaamista ja avarakatseisuutta nopeasti muuttuvassa ajassa.

Markku Salakka
Kasvatustieteiden tohtori, pastori
Oulu

***

Kun kuulin Jukan ehdokkuudesta Oulun piispanvirkaan, reaktioni oli heti että ”totta kai”! Tunnen Jukan jo 80-luvulta kun opiskelimme teologiaa ja jo silloin Jukka oli syvällisesti teologisesti ajatteleva, rauhallisesti johtava ja yhteistyötä inspiroiva ihminen. Vuosien aikana Jukalle on kertynyt huomattava määrä kokemusta käytännöstä siitä mitä kaikkea kirkossa tapahtuu, juuritasolta sinne korkeimpaan hallintoon. Oli sitten kyseessä sielunhoidon asiat, liturgiset neuvottelut, rahalliset ja hallinnolliset kysymykset ja normaalit papin työhön kuuluvat monet ulottuvuudet, Jukalla on niistä monipuolista kokemusta. Hänellä on kokemuksensa ja teologisen ajattelunsa pohjalta ymmärrys Suomen kirkon tilanteesta ja haasteista, myös globaalissa mielessä. Hän on teologi, joka voi johtaa niin hiippakuntaa kuin sen seurakuntia eteenpäin ja luoda yhteyttä eri osapuolien välillä. Jukka on hauska ja lempeä ihminen, hyvä kuuntelija, ja hyvällä huumorintajulla.

Kirsi Stjerna
Luterilaisen teologian ja historian professori
California Lutheran University
Berkley, USA

***

Tornion entisenä kirkkoherrana kuulun edelleen Oulun hiippakunnan papistoon. Olen iloinen siitä, että teologian tohtori Jukka Keskitalo on ehdolla Oulun hiippakunnan piispanvaalissa. Kirkon koulutuskeskuksessa työskentelevänä olen saanut seurata Jukan tapaa johtaa kirkon keskushallintoa ja vastata kirkon yhteiskuntasuhteista. Jukka tekee työtään tavalla, joka herättää luottamusta. Oulun hiippakunta saisi Jukka Keskitalosta piispan, jonka sanaan voidaan luottaa ja jolla on taito johtaa moni-ilmeistä hiippakuntaa viisaasti ja sydämellisesti.

Juhani Holma
Teologian tohtori, jumalanpalveluselämän kouluttaja

***

Miksi Jukka Keskitalo Oulun piispaksi?

Jukan vahvuuksiin kuuluu mm. hiippakunnan hyvä tunteminen. Karungista lähteneenä hän on jo nuorena oppinut tuntemaan pohjoisen ihmiset, luonnon ja alueemme herätysliikkeet ja hengelliset virtaukset.

Jukka tuntee kirkon toiminnallisen, taloudellisen ja hengellisen tilanteen. Hän tietää kirkon vahvuudet mutta myös epäkohdat ja kipupisteet. Jukka vaalii kirkon sanomaa ja sen perintöä. Hän tahtoo, että kirkko on Kristuksen kirkko, jossa jokaisella jäsenellä tulee olla oma paikkansa.

Jukka ottaa rohkeasti ja nopeasti kantaa ajankohtaisiin tärkeisiin asioihin. Yksi hieno kannanotto oli, kun hän Kalevassa puolusti seurakuntien kouluissa pitämiä kristillisiä aamunavauksia. Kun piispat ovat asiasta olleet melko hiljaa, piispaehdokkaamme erinomaisesti toi esiin koulujen ja kirkon yhteistyön tarpeellisuuden.

Jukka puhuu mielellään kirkon uudistumisesta, ei uudistamisesta. Näin hän kertoo: ”Muutoksenkin keskellä kirkon tulee säilyttää yhteys juuriinsa ja evankeliumista nousevaan perustehtäväänsä. Uudistuminen ei ole vain sanoja, se on rukousta ja myös tekoja.” Uudistuminen hänen mukaansa tarkoittaa sitä, että työmuotoja tulee tarkastella siitä näkökulmasta, kuinka ne tavoittavat seurakuntalaiset. Kun otetaan uusia tehtäviä, jotain vanhoista on jätettävä pois. Työntekijöiden jaksamisesta on pidettävä myös hyvää huolta. Työtaakkaa ei tule kasvattaa.

Jukan iltavirsi ”Tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ” olkoon meitä muistuttamassa, mistä siunaus ja johdatus tulevat. Pyydämme, että Taivaallinen Isämme antaisi johdatuksensa Oulun piispanvaaliin.

Risto Ainali
Lehtori, säveltäjä, kuoronjohtaja
Kiimingin seurakuntaneuvoston ja Oulun yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

***

Olen työskennellyt Jukan kanssa esimerkiksi työstäessämme “Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä” -raporttia kirkolliskokoukselle. Hän on osallistava johtaja, joka kykenee ottamaan vastaan monenlaisiakin mielipiteitä ja kiteyttämään niistä jotakin yhteistä ja hyvää. Jukka näkee murroksessa olevan yhteiskuntamme ja kirkkomme. Muutoksen aikana tarvitaan monenlaista keskustelua ja dialogia sekä erilaisia yhteyksiä, jotta voimme kulkea yhdessä eteenpäin. Nykyisessä työssään Jukka onkin luonut sellaiset verkostot, jotka ovat erittäin tärkeitä kirkon yhteiskuntasuhteiden kannalta.

Laura Arikka
Pastori, asiantuntija, 
Ihmisoikeudet ja yhteisötyö

***

Tunnen Jukka Keskitalon vuosien yhteistyön tuloksena. Häntä voi luonnehtia luotettavaksi ja rakentavaksi kaikissa tehtävisään. Jukan lahjat ja nöyrys antavat hyvät edellytykset kirkon korkeimman viran vastuulliseen hoitamiseen.

Johannes Leppänen
Kirkolliskokouksen varapuheenjohtaja

 

***

 

Olen oppinut tuntemaan Jukka Keskitalon helposti lähestyttävänä ihmisenä. Hänellä on taito kuulla hiljaisenkin kulkijan viestit. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia pohjoisen piispalle. 
Jukalla on valmiina laajat verkostot kirkon ja yhteiskunnan päättäjiin kotimaassa sekä ulkomailla. Mielestäni piispa voi ottaa rakentavassa hengessä kantaa yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, jotka ovat kirkon uskon ja opetuksen kannalta olennaisia. Tästä hyvänä esimerkkinä on Jukan yleisönosastokirjoitus Oulunsalon Pitkäkankaan koulun päivänavausasiassa. Tämä mahdollisti hyvän vuoropuhelun seurakuntien johtavien viranhaltijoiden ja Oulun kaupungin opetusviraston kanssa. Nämä keskustelut tuottivat tulosta ja Oulussa yhteistyö seurakunnan ja koulujen kanssa jatkuu nykyisellä mallilla. Mielestäni saamme hänestä piispan, jonka juuret ovat vahvasti pohjoisessa ja hänellä on arvot ja usko vakaalla pohjalla. 

Kari Vuollo 
Tulliylitarkastaja
Kirkkovaltuuston jäsen
Karjasillan seurakuntaneuvoston jäsen Oulu

***

Piispa – yhteyksien luoja ja sillanrakentaja

Kirkon on elettävä ajassa ja suostuttava rohkeaan vuoropuheluun ympäröivän todellisuuden kanssa, koska meillä on rikas sanoma sanottavana. Meistä on tärkeää, että piispa tulkitsee tässä ajassa kristillisen sanoman tuoreella ja raikkaalla tavalla, tänä uskontoallergisena aikana.

Jukka Keskitalo on osoittautunut nopealla tavalla reagoivaksi keskustelijaksi. Oikean paimenen tavoin hän on rohkeasti puolustanut ja perustellut kristillisen tradition oikeutusta ja asemaa esimerkiksi hiippakuntamme päiväkodeissa ja kouluissa. Meistä hänellä on näissä keskusteluissa helposti ymmärrettävä, asiantunteva, perusteellinen ja edelleen yhteyksiä rakentava vuorovaikutteinen ja keskustelukumppania kunnioittava asenne.

Työelämän suuntaus on myös kohti vuorovaikutteista ja verkostomaista johtajuutta. Meistä on tärkeää, että Paimen on laumansa suunnan osoittaja. Paimen on samalla hallinnollinen, toisaalta kuunteleva ja mielestäni myös uusia ikkunoita avaava keskustelija. Paimen samalla valvoo, että moninaisuudesta huolimatta pysytään yhdessä.

Rovaniemen tulevaisuuskinkereillä tunnistimme hänen puheenvuoroissa korostuvan yhdessä tekemisen ja pysyminen tärkeyden. Meistä tämä poikkeuksellinen tehtävä edellyttää paimenelta teologista asiantuntemusta, verkostoituvaa työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja Jukka Keskitalo on saanut harjoitella tavallisen seurakuntapapin, suuren seurakunnan kirkkoherran ja kansliapäällikön tehtävissä.

Työhistoriansa kautta Jukka on tietoinen tavallisen seurakuntatyön iloista ja haasteista. Nykyisen tehtävänsä kautta tohtori Keskitalolle on avautunut mahdollisuus verkostoitua valtakunnan päätöksentekijöihin ja keskeisiin instituutioihin poikkeuksellisella tavalla. Hän on ollut keskeisellä paikalla rakentamassa yhteiskunnan ja kirkon välisiä suhteita. Mielestämme tästä näköalapaikasta on vain hyötyä tulevassa esipaimenen tehtävässä, mitä Jukka on nyt ansaitusti tavoittelemassa.

Pohjoisen kristillisyydessä elää vieläkin vahva auktoriteetin ja herran pelon perinne, vaikka seurakuntiin, jos mihin, sopisi parhaiten dialoginen ja verkostomainen johtamistapa. Rovaniemen tulevaisuuskinkereillä meille vahvistui Jukasta sellainen käsitys, että meillä on teologiansa hyvin argumentoiva paimenehdokas, aito huomioiva keskustelukumppani, joka samanaikaisesti kuuntelee myös sitä, mitä toisella on sanottavaa. Meidän mielestämme Jukkaa kuvaavat parhaiten käsitteet: vuorovaikutteinen, yhteisöllinen kannustaja, sillanrakentaja, puolustaja ja hengellinen matkakumppani.

Lapsityön pappi Elina Rask-Litendahl, 
Rovaniemen seurakunta 
Aluekappalainen/lähetysteologi Topi Litendahl, 
Rovaniemen seurakunta

***
Miksi Jukka?

Hänellä on taitoa ja todellista tahtoa johtaa Pohjoisen hiippakunnan hengellistä yhtenäisyyttä, voimaksi kirkkomme tulevaisuudelle.Siksi Jukka, Peräpohjolan kasvatti, piispaksi.

Arvi Uusitalo 
Kemin seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja

***

 

Kannatan Jukka Keskitaloa Oulun piispaksi, koska hän on mitä sopivin virkaan, jossa pitää olla sekä henkinen että hengellinen johtaja. Piispan ylimmän kaitsijan tehtävä vaatii teologista sivistystä, mutta samaan aikaan inhimillistä viisautta, jota Jukassa on. Samoin hän on osoittanut voivansa olla myös mielipidevaikuttaja, jolla on selkärankaa puhua asioista joista pitää puhua. Ennen kaikkea piispalta odotan Raamatun ja uskontunnustuksemme mukaista opetusta ja ajattelua. Hyvä piispa uskoo firman tuotteeseen. Siksi Jukka. 

Nona Lehtinen 
Vs. kappalainen, Tornio

***

Jukka Keskitalo on on oppinut, sanavalmis ja viisas kirkon johtaja. Hän on kantanut kirkkohallituksessa valtakunnallisella tasolla vastuuta kirkosta, mutta hänellä on myös kokemusta paikallisseurakunnassa toimimisesta, seurakuntapapista kirkkoherraan.

Jukka Keskitalo on saavuttanut korkeimman oppiarvon teologiassa väiteltyään aiheesta Kristillinen usko ja moderni kulttuuri, mikä antaa hänelle erinomaisen lähtökohdan palauttaa kirkko arvokeskustelun eturiviin Oulun hiippakunnassa.


Tahdon piispaksi ihmisen, joka kohtaa seurakuntalaisen hänen omalla tasollaan, mutta jota voin katsoa ylöspäin.

Hannu Rahikainen
Rovasti, diakoniajohtaja emeritus
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
Oulu

 ***

Olen tutustunut luottamushenkilön roolissa Jukka Keskitaloon eri tilaisuuksissa Rovaniemen seurakunnassa.

Piispa on hiippakunnan paimen ja häneltä odotetaan tehtävässä vahvaa arvo- ja henkilöstöjohtamista. Arvojohtajana Jukka Keskitalo on yhteyksin luoja ja hän arvostaa kirkkomme kristillistä perintöä ja pitää yllä kansan kirkon perussanomaa ottaen huomioon nopeasti muuttuvan toimintaympäristön.

Henkilöstöjohtajana Jukka on kuvannut omaa johtamistyyliään palvelevaksi johtajaksi. Hän antaa tilaa ja vastuuta henkilöstölle sekä tarvittaessa auttaa heitä onnistumaan tehtävissään. Jukka on helposti lähestyttävä, hyvä vuorovaikuttaja sekä aito ja kuunteleva johtaja, mutta tarvittaessa myös määrätietoinen ja rohkeasti asioita eteenpäin vievä. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen hän näkee myös tärkeänä. Jukalla on juuri niitä ominaisuuksia, joita luetaan tärkeimmiksi vahvuuksiksi johtajan tehtävissä.
Jukka tuntee luottamushenkilöiden roolin seurakunnissa ja osaa ottaa sen huomioon päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa. Jukka Keskitalon koulutus ja monipuolinen työkokemus erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä laaja verkosto antavat erinomaiset edellytykset pohjoisen hiippakunnan johtamiseen.

Terttu Luoma-aho
Henkilöstöpalvelujohtaja, 
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Rovaniemen seurakunta

***

Muutama työnohjaajan huomio Jukka Keskitalon puheesta ”Kirkon tulevaisuuskinkereillä” Kokkolassa. Tilaisuus pidettiin seurakuntasalissa, jossa oli, niin kuin seurakuntasaleissa tapaa olla, esiintyjälle puhujapulpetti. Jukka ei kuitenkaan mennyt pulpetin taakse, vaan asettui keskikäytävälle lähelle kuulijoita. Hänen puheäänensä on kantava basso eikä näin ollen mikrofonia tarvittu. Ajattelin, että sijoittuminen käytävälle puhumaan kertoi Jukan pelottomasta tavasta kohdata kuulijansa ja asettua vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Siinä hän puhuessaan katseli kuulijoita avoimesti. Näin hän avasi kuulijoiden korvat ja rohkaisi keskusteluun. 

Jukka kertoi 2. Mooseksen kirjan 17. luvun kuvauksen siitä, kuinka amalekilaiset kävivät israelilaisten kimppuun. Samanaikaisesti, kun Joosua johti taistelua, Mooses nousi kukkulalle mukanaan Aaron ja Hur. ”Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelilaiset voitolla, mutta kun hän päästi kädet vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat Aaron ja Hur kiven hänen istuimekseen. Sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolen…Näin Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotajoukkonsa.” Jukka jatkoi: ”Ehkä ajattelette, että minä olen piispana kuin Mooses. Ei niin. Minun tehtäväni mahdollisena Oulun piispana on olla kuin Aaron ja Hur. Minä pyrin kannattelemaan työntekijöiden ja seurakuntalaisten käsiä, että seurakunta olisi haasteissaan voitollinen.”

Minusta hieno kuva johtajasta, joka tukee ja kannustaa työtovereitaan ja kaitsettaviaan. Jukka vastaa nykyisessä virassaan kirkon suhteista valtiovaltaan. En ihmettele sitä, että hän on saanut näissäkin suhteissa hyvää palautetta. Hän ilmaisee itseään selkeästi ja hänen mielipiteensä vaikuttavat rehellisiltä. Hänen puheestaan voi päätellä, että hän puhuu niin kuin ajattelee. Hän ei peittele kantojaan. Hän on senkin vuoksi viisas valinta Oulun piispaksi. 

Hannu Kuusniemi
Rovasti, työnohjaaja, työyhteisöohjaaja,
Kokkola

***

Kansankirkkoa tarvitaan edelleen, vaikka sen toimintaympäristö onkin jatkuvassa muutoksessa. Uudessa ajassa myös kirkon suunnannäyttäjiltä vaaditaan enemmän. Tulee osata lukea aikaamme, käydä vuoropuhelua yhteiskunnassa ja vielä ammentaa muuttumattomasta kristillisestä uskonperinnöstämme.

Oulusta kuuluva kirkon ääni saa kaikupohjan paitsi hiippakunnassa, myös kaikissa sen seurakunnissa ja maakunnan mediassa. Siksi äänen tulee olla selkeä, hengellisesti raikas ja teologisesti vahva. Oulun hiippakunnassa seurakunnilla on erityisiä haasteita, ja ne kaipaavat hyviä neuvoja ja rohkaisua.

Tuen Jukka Keskitaloa piispaksi. Kirkon töissä hän on osoittanut vahvuutensa hyvien hankkeiden edistäjänä. Sitä seurakunnissamme tarvitaan. Tarvitsemme kirkollemme paimenia, joiden puheenvuoroja ei tarvitse jännittää eikä sydän syrjällä huolestua, miten piispa hommistaan selviää. Sellaisia, jotka eivät kiemurtele mediassa ja joiden lausuntoja ei joudu selittelemään parhain päin. Sellaisia, jotka tekevät tilaa ihmisten uskolle ja tulevaisuuden toivolle.

Teemu Kakkuri
Seurakuntapappi ja, kirkkohistorioitsija
Raahe

***

Kannatan Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan piispaksi, sillä hän on taustaltaan ja arvopohjaltaan lähellä itseäni. Hän omaa laajan yhteistyöverkoston ja poikkeuksellisen laajan työkokemuksen kirkon eri työsaroilla. Hänen johtajuutensa on koeteltu monissa tehtävissä. Jopa hänen iltavirtensä (548) on sama; joskin minulla se on aamurukouksena.

Soili Kallio-Pulkkinen
Erikoishammaslääkäri, Hammaslääketieteen tohtori,
hammas- ja suusairauksien röntgenin ylihammaslääkäri
Kirkkovaltuutettu Oulu

***

Piispa johtaa hiippakuntaa hengellisesti, hallinnollisesti ja toiminnallisesti. Hän on myös seurakuntien kaikkien työntekijöiden esimies. Hänen siis tulee kuunnella herkällä korvalla kaikkia työntekijöitä niin, että he kokevat tulevansa kuulluiksi myös vaikeissa asioissa.

Piispan tehtävä on myös tuoda esille hiippakuntamme erityispiirteet, jotka monesti poikkeavat muiden käytännöistä. Alueen perinpohjainen tunteminen on tärkeää. 
Kirkolla on edessään isoja haasteita. Väki vähenee ja varsinkin syrjäseuduilla vanhenee. Seurakuntarakennetta pitää uudistaa ja oppikysymykset luovat omat haasteensa. Piispan asema näissä on merkittävä. On pakko uudistua, mutta arvokasta perintöä ei saa turmella. Piispan tehtävä on olla tukena kipeissä ratkaisuissa.

Jukan tuntien ja hänen tähänastiseen työhistoriaansa perehtyneenä luotan, että hänestä saamme oivallisen piispan, joka tuntee meidät, elämänarvomme, kirkkomme uskon sisällön sekä kokonaiskirkon ja paikallisseurakunnan asiat. Jukalla on myös hyvät suhteet valtiovaltaan, toisiin kirkkokuntiin, kansainvälisiin yhteyksiin, ekumeniaan ja lähetystyöhön.

Mervi Mustonen 
Kirjastonhoitaja
Kirkkovaltuuston jäsen 
Tornio

***

Piispan tehtävään kuuluu hiippakuntansa johtaminen, pappien vihkiminen virkaan sekä sen seuraaminen, että seurakunnissa toimitaan kirkkomme järjestyksen mukaan, saarnataan evankeliumia oikein ja sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti. Piispan tehtävä on mitä suurimmassa määrin hengellisen ja henkisen johtajan tehtävä. Se edellyttää viran haltijalta laajaa perehtyneisyyttä kirkon ja siinä toimivien yhteisöjen elämään.

Jukka Keskitalolla on mitä monipuolisin kokemus kirkon työstä seurakunnan, hiippakunnan ja kokonaiskirkon tasolla. Hänellä on myös laajaa kokemusta esimerkiksi järjestötoiminnasta, erityisesti lähetystyön, kirkollisen lapsi- ja nuorisotyön sekä sairaanhoitotyön alueella. Kaikki tämä kokemus ja asiantuntemus palvelee vahvasti piispanviran hoitamista.
Pertti Luumi
Opetusneuvos, rovasti, Seurakuntien Lapsityön Keskuksen eläkkeellä oleva pääsihteeri

***

Piispalla tulee olla rohkeutta ja taitoa ottaa puheeksi kirkon uskon ja opetuksen kannalta tärkeitä asioita yhteiskunnan päättäjien parissa ja yleisessä keskustelussa. Mielestäni Jukka Keskitalo on osoittanut kirkkohallituksen kansliapäällikkönä kykyä keskustella ja ottaa rakentavasti kantaa juuri sellaisiin asioihin (koulun päivänavaukset, uushenkisyys ja enkeliusko, eutanasia). 

Piispan toivotaan ymmärtävän arjen keskellä kilvoittelevaa kristittyä – seurakuntalaista ja työntekijää – asuupa hän sitten kaupungissa tai maaseudulla. Siksi on hyvä, että Jukalla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista seurakuntatyön tehtävistä ja ihmisten kohtaamisista.

Tämän vuoksi kannatan Jukka Keskitalon valintaa Oulun hiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Matti Aho
Sairaalapastori
Kokkola

***

Piispan viranhoitoa on kuvattu kaitsijan tehtävänä. Kuva palautuu paimenen ammattiin, jossa paimen joutuu sovittamaan askeleensa laumansa kulkua vastaavaksi. Oulun hiippakunnan piispan haasteet tulevat kahdesta suunnasta.

Hiippakunnan toimintaympäristöstä nousee uhka ihmisten jakautumisesta yhä enemmän hyvin toimeentuleviin ja huono-osaisiin. Alueet ja seurakunnat eriarvoistuvat keskenään. Syntymäpaikka saattaa ratkaista paljon ihmisen tulevaisuuden kannalta.

Piispan viran toinen haaste nousee hiippakunnan seurakuntien sisältä. Miten pitää lauma koossa ja yhdessä niin, että siellä olisi tilaa kaikille – myös keskenään vastakkaisille näkemyksille. Kirkko on oman itseymmärryksensä mukaan ensisijaisesti uskon yhteisö, ei mielipideyhteisö.

Jukka Keskitalo omaa erinomaiset lähtökohdat vastata Oulun hiippakunnan piispan viranhoidon keskeisiin haasteisiin.

  • Jukalla on riittävä teologinen oppineisuus käydä syvällistä keskustelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa kirkon lähtökohdista käsin.
  • Jukalla on monipuolinen työhistoria, josta käsin johtaa hiippakunnallista toimintaa. Hän tuntee kaikki kirkon toiminnan ja hallinnon tasot kuin omat taskunsa. 
  • Jukka on verkostoinut laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja voi käyttää suhteitaan Oulun hiippakunnan parhaaksi. 
  • Jukka on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta helposti lähestyttävä, kontaktihaluinen ja yhteistyökykyinen. Juuri näitä ominaisuuksia vaaditaan uudelta piispalta.

Minun on helppo äänestää Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan piispaksi.

Jouko Lankinen
TL, rovasti (Oulun hiippakunnan hiippakuntasihteeri v.1995-2010)
Oulu

***

Me tarvitsemme Oulun hiippakunnassa ja erityisesti Lapissa piispaa, joka on perehtynyt hiippakunnan hengelliseen tilanteeseen ja ilmapiiriin, mutta myös käytännöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin hiippakunnassa. Tarvitaan piispaa, jolla on realistinen käsitys hiippakunnan moninaisista rikkauksista, mutta myös moninaisista ongelmista.

Olen työssäni Inarin kirkkoherrana ja Lapin rovastikunnan lääninrovastina oppinut tuntemaan Jukan helposti lähestyttävänä ja asioihin paneutuvana kansliapäällikkönä. Olemme erityisesti olleet yhteydessä Lapin köyhien seurakuntien asioissa ja erityisesti pyrittäessä kehittämään kirkon saamelaistyötä.

Jukan kanssa on ollut helppo hoitaa asioita, sillä häneltä on saanut selvän vastauksen kysymyksiin, olipa vastaus myönteinen tai kielteinen. Vastaus on aina perustunut tosiasioiden selvittämiseen. 

Jouko Lepistö
Rovasti
Eläkkeellä Inarin kirkkoherran ja Lapin rovastikunnan lääninrovastin virasta

***

Olen oppinut tuntemaan Jukka Keskitalon kansliapäällikkö-kollegana. Sisäministeriön kansliapäälikkökautena erityisesti maahanmuuttokysymykset toivat meitä yhteen useita kertoja. 

Koen että Kirkkohallituksen kansliapäällikön rooliin kuuluu mm. kirkon yhteiskuntasuhteiden edistäminen. Siinä tarvitaan hyvää verkostoitumisen taitoa, kykyä luoda suhteita mm eri ministeriöihin ja valtion toimijoihin. Samoin tarvitaan kykyä aistia ja kuulostella ajankohtaisia ilmiöitä, jotka yhteiskunnassamme ovat kulloinkin akuutteja. Kyky löytää kirkon rooli näissä akuuteissa tilanteissa on myös tärkeätä. Nämä ominaisuudet ovat Jukan osalta olleet tulleet minulle tutuiksi. Hän on hyvä yhteiskuntasuhteiden hoitaja.

Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri, sote- ja maakuntajohtaja
Valtiovarainministeriö

***

Kuuntelin Jukka Keskitaloa vuosia sitten radion uutislähetyksessä. Hän avasi toimittajalle kirkon tulevia haasteita: ”On syytä turvata ihmisen kokoisten seurakuntien toimintaedellytykset, hallinnon voi hoitaa laajemmissakin puitteissa”. Kiinnostuin näistä linjauksista. Laitoin Jukalle oikein palautetta ja kävimme lyhyen keskustelun. Huomasin meidän olevan yhtä mieltä monesta asiasta. Siitäkin, että seurakunta syntyy ja kasvaa syvimmältään Kristuksen kohtaamisesta jumalanpalveluksessa.

Sittemmin olen Kirkkohallituksessa työskennellessäni perehtynyt lähemmin Jukan toimintaan kansliapäällikkönä. Olen huomannut hänen tekevän varsin laajalla rintamalla työtä seurakuntien ja koko kirkon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tässä tehtävässä hän on luonut hyvät yhteydet niin herätysliikkeisiin ja kristillisiin järjestöihin kuin julkisen vallan eri tahoihin. Lisäksi hän on perehtynyt myös globaalin kristinuskon kysymyksiin.

Olen iloinen että Jukka Keskitalo on asettanut lahjansa ja kokemuksensa käyttöömme. Tällaista Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa ja suomalaista yhteiskuntaa syvällisesti tuntevaa, laaja-alaista piispaa Oulun hiippakunta tällä hetkellä tarvitsee.

Pekka Rehumäki
Rovasti, johtaja
Kirkkohallitus, Jumalanpalvelus ja yhteiskunta

***

Kannatan Jukka Keskitaloa tulevassa Oulun hiippakunnan piispa vaalissa koska:

– Hänen juurensa ovat Peräpohjolassa
– Hän tuntee alueen hengelliset liikkeet 
– Hänellä on halu “elää maailmassa, mutta ei maailmasta”
– Hänellä on monipuolinen kokemus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellisestä, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta.
– Hänellä on kyky kohdata ihmisiä erilaisissa tilanteissa ja tehdä yhteistyötä.
– Hän on jaksanut työn ohessa opiskella ja ottaa vastaan uusia haasteita
– Hänelle puoliso, perhe, suku ja ystävät ovat elämän matkalla tärkeimmät voimavarat.

Pyydän Jumalan siunausta ja johdatusta valittaessa uutta kaitsijaa Oulun laajaan hiippakuntaan piispamme Samuel Salmen jäädessä hyvin ansaitulle eläkepäiville.

Leila Ikonen
Emeriittarovasti
Temmes

***

Oulun hiippakunta on ollut hyvässä hoidossa piispa Samuel Salmen johdolla. Hiippakuntamme tarvitsee Samuelin työn jatkajaksi henkilön, jolla on jo valmiiksi hyvät paikalliset ja valtakunnalliset verkostot, laaja osaaminen teologiassa, hyvä ilmaisutaito, vahva kokemus seurakuntatyöstä ja johtamisesta ja jolle on tärkeää rakentaa siltoja, vaalia ykseyttä ja nähdä herätysliikkeet rikkautena. Jukka Keskitalo täyttää nämä kriteerit erinomaisesti. Lisäksi olen oppinut tuntemaan Jukan kuuntelevana, sopivan nöyränä ja helposti lähestyttävänä henkilönä. Oulun hiippakunnan seuraavana piispana hän palaisi juurilleen tänne pohjoiseen ja toisi meidän hiippakuntaan paljon hyvä ja rakentavia tuliaisia!

Jukkaan kannattaa tutustua tulevaisuuskinkereillä.
Petri Satomaa
Kirkkoherra, rovasti
Oulunsalon seurakunta

***

Olen tuntenut Jukan useita vuosikymmeniä, vaikkakaan lähemmässä kontaktissa (esim. välittömässä työyhteydessä) en ole ollut. Jukan olen kohdannut miellyttävänä keskustelukumppanina, jota on ollut helppo praatauttaa. Asioista kiinnostunut, toista kunnioittava, huumorintajuinen ja samalla tasolla porinakaverinsa kohtaava.

Jaan pitkälti Jukan teologiset näkemykset ja arvostan hänen asiantuntemustaan aihepiireissä, jotka piispan työkenttää ajatellen ovat oleellisia. Minusta etu on se, että hän tulee meidän sisäisten (hiippakunnallisten) kuvioittemme ulkopuolelta ja näin omaa tarvittavaa etäisyyttä nähdä asioita. Motivaation suhteen olen täysin vakuuttunut, Jukka haluaa meidän piispaksemme.

 

Ilkka Tornberg
Limingan rovastikunnan lääninrovasti
Liminka

***

Tulevissa Oulun hiippakunnan piispan vaaleissa aion antaa ääneni Jukka Keskitalolle. Toivon tulevalta piispalta sitä samaa laaja-alaisuutta, mitä Jukka on osoittanut hoitaessaan aikaisempia työtehtäviään niin kirkkohallituksessa kuin seurakunnissa. Vaikka hän ymmärtää kirkon laajuudeen, keskiössä on kuitenkin aina ihminen. Ajattelussaan hän kunnioittaa kauniisti kirkon perinnettä, mutta elää kuitenkin vahvasti nykyajassa.

Alex Ylinärä
Pastori ja uskonnonopettaja,
Keminmaan seurakuntapastori kesäkuusta lähtien

 

***

Saan olla ensimmäistä kertaa mukana valitsemassa hiippakuntamme uutta piispaa. Piispan virka edellyttää kantajaltaan kokonaisuuksien hallintaa ja laaja-alaisuutta. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, teologian tohtori Jukka Keskitalo täyttää tämän kriteerin.

Jukalla on vankka kokemus seurakuntatyöstä. Hän on työskennellyt sekä seurakuntapappina että suuren seurakunnan kirkkoherrana. Hän tietää kysymykset ja kipupisteet, joiden parissa seurakuntien työntekijät päivittäin painiskelevat.

Jukka on osaava teologi. Hänen väitöstutkimuksensa aihe on relevantti tässä ajassa, jossa kirkko joutuu yhä enenevässä määrin kamppailemaan asemastaan yhteiskunnassa. Jukalla on raikkaita tulevaisuuden visioita, vanhoja, hyväksi havaittuja periaatteita ja työskentelytapoja unohtamatta. Jukka osaa sanoittaa kirkon uskoa kouriintuntuvalla ja puhuttelevalla tavalla.

Jukka on verkostoituja. Työssään Kirkkohallituksen kansliapäällikkönä hän on luonut luontevat suhteet useisiin merkittäviin yhteiskunnallisiin toimijoihin, maamme poliittisen johdon terävintä kärkeä unohtamatta. Ajattelen, että juuri verkostoitumisen saralla hiippakuntamme olisi tulevaisuudessa nostettava profiiliaan. Piispana Jukka Keskitalolla on siihen erinomaiset edellytykset.

Jukka on helposti lähestyttävä. Piispan virkaan ja asemaan liittyy luonnollisena osana arvovalta. Ajattelen, että Jukassa arvovaltaisuus ja lähestyttävyys sekoittuvat sopivassa suhteessa. Piispa ei ole olemassa itseään tai asemaansa varten, vaan ennen kaikkea laumaansa varten. Siksi ihmisläheisyys ja avoimuus ovat piispalle tärkeitä ominaisuuksia.

Jukka on Pohjoisen poika. En voi olla nostamatta esille tätä seikkaa. Oulun hiippakunta kattaa maantieteellisesti suurimman osan maatamme ja merkittävän osan siitä haukkaa pohjoisin Suomi. Lappi, lappilaisuus ja saamelaisuus tuovat hiippakuntaan oman leimansa. Luonto ja luontaiselinkeinot ovat olennainen osa lappilaista elämäntapaa. Pidän tärkeänä, että piispa ymmärtää näitä lainalaisuuksia, kuin myös pohjoisen kansan hengellisyyttä ja mielenmaisemaa.

Jukka Keskitalo edustaa monipuolista osaamista; sitä osaamista, jota piispan viran kantajalta edellytetään. Hän ei ole niin sanotusti ”yhden asian mies”, vaan ennen kaikkea sydämeltään äärimmäisen sivistynyt ja laaja-alainen teologi. Siksi tuen Jukka Keskitalon valintaa Oulun hiippakunnan piispaksi.

Ilona Yliräisänen 
vs. kappalainen 
Sodankylä

***

Olen oppinut tuntemaan Jukan helposti lähestyttävänä, syvällisenä ja rohkeana kirkon palvelijana. Teologisen oppineisuuden, vahvan seurakuntakokemuksen, kokonaiskirkon tuntemuksen ja juurevan hengellisen identiteetin vuoksi Jukalla olisi paljon annettavaa piispan vaativassa virassa. 

Tarvitsemme monien muutosten ja epävarmuuden keskellä piispan, jolla on selkeä näky tulevaisuuden kirkosta ja seurakuntaelämästä. Jukalla on. Jukalla on taitoa johtaa ja viedä asioita eteenpäin yhdessä toisten kanssa. Piispan yksi tärkeä tehtävä on innostaa ja rohkaista seurakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä näkemään monet tulevaisuuden mahdollisuuset. Tämä onnistuu Jukalta. Jukka sytyttää omalla esimerkillään tekemisen paloa. 

Jukasta saamme juuri tähän aikaan sopivan pohjoisen hiippakunnan piispan. Jukka katsoo rohkeasti ja avoimesti kohti tulevaisuuden monia mahdollisuuksia. Ja mikä tärkeintä, Jukka on armahdettu inhimillinen ihminen. 

Tuomo Törmänen
Lääninrovasti
Taivalkoski

***

Tuen Jukan valintaa Oulun hiippakunnan piispaksi. Jukka on näkemyksensä selväsanaisesti ja rakentavasti esille tuova. Keskustelu ja yhteistyö hänen kanssaan on miellyttävää. Hän hallitsee asioiden laajuudet oivasti ja on hyvin kiinni yhteiskuntamme ajassa.

Jukka on samaan aikaan visionäärinen, mutta taustat ja historian hahmottava teologi. Hän ymmärtää ja tuntee pientenkin seurakuntien arkea hyvin. 

Jukalla on todella hyvät verkostot sekä seurakuntien ja kirkon kentällä että mm. valtionhallinnossa ja kuntatasolla, mikä auttaa hänen työtään pohjoisimman hiippakuntamme hyväksi.


Elina Kemppainen
Partiolainen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Hiippakuntavaltuuston jäsen
Kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen
Kuusamo

***

Tunnen Jukka Keskitalon Jyväskylän maaseurakunnan ja Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra-ajoilta saakka. Yhteistyö silloisen Luonetjärven varuskunnan (nykyisin Jyväskylän varuskunta) kanssa toimi aloitteellisesti ja erinomaisesti. Kun vielä kuntakenttä (Jyväskylän maalaiskunta ja Jyväskylän kaupunki) olivat mukana kolmikannassa, saatiin paikallisesti aikaiseksi mm. hienot Itsenäisyysjuhlat. Erityisen vaikuttunut olin Jukan tavasta rakentaa uutta ja ennakkoluulotonta, kun Jyväskylään syntyi suuri seurakunta.

Olen seurannut sotilaana suurella mielenkiinnolla myös Jukan toimintaa Kirkkohallituksessa. Hyvä yhteistyö

Puolustusvoimien kanssa näyttää jatkuneen menestyksellisesti. On helppo nähdä, että piispankaan tehtävä ei ole noilla lahjoilla varustetulle hengen miehelle liian vaativa.

Vahva suositukseni Jukka Keskitalon puolesta.

Pekka Tuunanen
Prikaatikenraali evp

***

Jukka Keskitalolla on kokonaisnäkemys kirkon toiminnasta ja hallinnosta. Hän on palvellut kirkkoherrana suuressa seurakunnassa. Arvostan myös sitä, että 30 vuotta sitten hän rohkeni tulla pappisvihkimykseen Lapuan hiippakuntaan meidän ensimmäisten papiksi vihittävien naisten kanssa ainoana miehenä.

Helena Suomela
Sodankylän emerita kappalainen

 

 

***

Hiippakuntamme on alueena Suomen pohjoinen osa. Luonto on lähellä ja ihmiset luonnollisia. On hyvä, että piispan juuret ovat täällä ja hän tuntee niiden ihmisten luonteenlaadun, joita hän saa paimennettavakseen. Tuen lämpimästi Jukka Keskitaloa piispaksemme.

Marja-Leena Vuollet 
Hiippakuntavaltuuston jäsen
Kalajoki

 

***

Toivon piispan olevan johtaja, joka kuuntelee ja kyselee aktiivisesti työntekijöiden jaksamista työn arjessa, ja ottaa kantaa asioihin, joita ihmiset pohtivat. Toivon piispaa, jolle rukous, evankeliumin julistus ja armosta eläminen on tärkeä osa omaa hengellisyyttä. Uskon Jukan vahvasti olevan sellainen pappi.

Martti Puontila
Tornion emeritus kirkkoherra

 

 

***

Jukka Keskitalon laajaa työkokemusta kirkollisella kentällä, hänen osaamistaan, vahvuuksiaan ja ansioitaan piispanviran hoitamiseen on kuluneen kuukauden aikana monipuolisesti nostettu esille. Kertomatta on jäänyt toistaiseksi hänen näkemyksensä kirkon erityistyömuodoista, joiden tulevaisuutta kirkon kiristyvässä taloustilanteessa on pohdittu esim. eläköitymisen myötä vapautuvia virkoja täytettäessä. Jukka on tuonut esille arvostuksensa näitä erityistyömuotoja kohtaan. Hän pitää niitä tärkeinä kirkon työaloina ihmisten arjen monenlaisten kysymysten ja tuntojen keskellä. Jukka on ollut itse yliopistopappina Jyväskylässä ja tietää siis sisältäpäin myös tämän työalan tarpeen ja merkityksen nuorten aikuisten maailmassa. Jyväskylässä toimiessan Jukka oli muutamia vuosia Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan jäsen. Jo yli kymmenen vuoden ajan hän on sairaalapapin puolisona saanut seurata läheltä, miten tärkeä sairaalapappi on sairaalassa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan hengellisenä ja henkisenä tukena erilaisissa sairauden kriiseissä ja menetyksissä.

Merkityksellistä niin erityistyömuotojen kuin paikalliseurakuntien kannalta on se, että Jukka Keskitalo on nykyisessä virassaan kansliapäällikkönä laajasti perehtynyt sote-suunnitelmiin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin seurakuntien elämässä.

Hannele Lusikka
Sairaalapastori
Oulu

***

Piispa on ensisijaisesti hengellinen johtaja. Jukka Keskitalolla on pitkä kokemus seurakuntatyöstä, niin seurakuntapappina kuin kirkkoherrana olemisesta. Hänellä on vahva kokemus ja kyky hallinnosta seurakuntatasolta sekä kirkkohallituksesta. Hänellä on miellyttävät sosiaaliset taidot ja uskon, että hän toimii yhteyden rakentajana, niin yhteiskunnallisesti kuin hengellisesti. Hän tunnistaa ja tuntee pienten seurakuntien arjen ja peräpohjolalaisena hän ymmärtää pohjoisen mentaliteetin, hengellisyyden sekä herätysliikkeiden merkityksen ja yhteistyön niiden kanssa. Juuriltaan pohjoissuomalaisena hänellä on ymmärrys Oulun hiippakunnan koosta ja sen toiminnallisuudesta.

Jukalla on silmät, jotka katsovat ja näkevät. Suu, joka puhuu, mutta on tarvittaessa hiljaa. Korvat, jotka kuulevat. Kädet, jotka siunaavat. Jalat, jotka kuljettavat ja jalkautuvat seurakuntalaisten keskuuteen. Selkä, joka jaksaa kantaa taakkoja. Sekä: sydän joka tuntee.

Tuen Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan piispaksi.

Ritva Lampela
Diakonissa
Hiippakuntavaltuutettu, Keminmaan kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

***

Jukka on luotettava ja asioihin paneutuva. Hän toimii rakentavasti ja yhteistyöhakuisesti. Häntä on helppo lähestyä. Keskusteluissa Jukan kanssa välittyy kuva kuuntelevasta ja inhimillisestä henkilöstä. Kokemuksensa vuoksi hän hallitsee ja tuntee kirkon työn ja toiminnan yksityiskohtia myöten niin seurakunnallisella, hiippakunnallisella kuin kokonaiskirkollisella tasolla. Jukan osaamisesta tulee olemaan paljon iloa Oulun hiippakunnan väelle. Jukalla on epäilyksittä erinomaiset valmiudet piispan virkaan laajassa ja moni-ilmeisessä pohjoisen hiippakunnassamme.

Antti Savela
Oulun käräjäoikeuden laamanni
Kirkolliskokousedustaja ja kirkolliskokouksen lakivaliokunnan puheenjohtaja

 ***

Kannatan Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan seuraavaksi piispaksi.
Seurakuntatasolla me työntekijät kaipaamme piispalta tukea, tsemppausta ja suuntaviivoja. Uskon vakaasti siihen, että Jukka Keskitalo on juuri sellainen piispa.
Hän tietää millaisten asioiden parissa seurakunnissa tehdään töitä, mistä kannetaan huolta ja uupumusta.
Jukka Keskitalolla on parhaat eväät ohjata seurakuntia piispan tehtävistä käsin kohti uutta aikaa.

Jaakko Tuisku
Kirkkoherra
Haukiputaan seurakunta

***

Muistan Jukka Keskitalon yhteisiltä vuosiltamme luotettavana ja taitavana tuomiokapitulin asessorina, suuren seurakunnan kirkkoherrana ja seurakuntapappina. Suosittelen myös jokaista pappia ja kiinnostunutta seurakuntalaista lukemaan hänen väitöskirjansa. Myöhemmät tehtävät kirkolliskokouksessa, piispainkokouksessa ja kirkkohallituksessa ovat edelleen vahvistaneet hänen poikkeuksellisen hyvää ”koulutustaan” ajatellen piispanvirkaa. Kannatan mielelläni tätä ajatusta.

Jorma Laulaja
Lapuan hiippakunnan emeritus piispa
Emeritus kenttäpiispa

***

Olen ollut tyytyväinen siitä, että Jukka Keskitalo on lupautunut ehdokkaaksi Oulun hiippakunnan piispan vaaliin. Jukalla on monipuolinen kokemus seurakuntatyöstä ja muista kirkkomme vastuullisista tehtävistä. Hän on kotoisin hiippakuntamme alueelta ja tuntee hiippakuntamme erityispiirteet. Jukka Keskitalo on helposti lähestyttävä ja tämän ajan kieltä puhuva teologi. Hän on työssään ihmisläheinen, vakuuttava ja mediataitoinen. Hänestä saisimme hyvän piispan, jota arvostettaisiin Kalajoen rannoilla ja koko kirkkomme tasolla.

Kari Lauri
Kirkkoherra
Kalajoki

***

Jukka Keskitalolla on erinomainen taito tarttua ajassa olevaan ja hoitaa se hyvään lopputulokseen, huomioida toinen ihminen ja kuunnella häntä. Tunnen hänet opetustoimeen liittyen luotettavana ja varmana toimijana. Tämä on oma kokemukseni Jukka Keskitalosta. Jukka olisi erinomainen jäsen piispakuntaan.

Pekka Iivonen
opetusneuvos, Opetushallitus

 

 

***

Iloisin mielin kannatan teologian tohtori Jukka Keskitalon valintaa Oulun hiippakunnan piispaksi. Vankka seurakuntakokemus, kirkon keskushallinnon tuntemus ja kirkkohallituksen kansliapäällikön työn kautta muodostuneet laajat yhteiskuntasuhteet muodostavat hyvän ja monipuolisen pohjan piispan tehtävien hoitamiselle. Tunnen sellaisen Jukka Keskitalon, jota ihmisenä on helppo lähestyä ja jolle kristittynä rukous on tärkeä ja luonteva osa arkisten tehtävien hoitoa – siinä on hyvä pohja myös piispalliselle kaitsennalle! Toivotan Herramme hyvää siunausta tulevaan piispanvaaliin!

Timo Määttä
kirkkoherra
Ylivieska

***

Mitä toivoisin piispalta tämän päivän Suomessa?

Viisautta. Piispan tehtävä vaatii monenlaista viisautta: ihmistuntemusta, itsensähillitsemistä, omien heikkouksien oivaltamista ja kokonaisuuksien näkemistä. Mutta samalla rohkeutta antaa vastuuta, johtaa palvelemalla sekä toimia sillanrakentajana erilaisten ihmisten välillä.

Päämäärätietoisuutta ja rohkeutta. Piispan on nähtävä kokonaisuuksia ja seistävä sanojensa takana, kuunneltava, mutta samalla oltava rohkea, ettei tule jyrätyksi. Piispan on säilytettävä kirkon perustehtävä kirkkaana, mutta luotava samalla uusia tapoja saavuttaa ihmisiä sekä annettava tilaa toimia uusilla tavoilla. On ymmärrettävä, mihin kirkkoa on johtamassa ja kuinka se voidaan tehdä yhdessä.

Verkostoitumista ja yhteyksien luomista. Piispan on nykypäivänä kyettävä vuoropuheluun monenlaisten toimijoiden kanssa ja luotava yhteyksiä yli erilaisten rajojen. Hänen on tultava toimeen erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien kanssa.

Nöyryyttä ja palvelunhalua. Piispan tehtävä on olla kirkon ja ihmisten palvelija Jeesuksen esimerkin mukaan. Tässä työssä hän tarvitsee nöyryyttä myöntää oma riittämättömyytensä ja erehtyväisyytensä sekä turvata itsekin Jumalaan ja hänen armoonsa. Piispan on tässäkin ajassa pidettävä evankeliumin sanomaa esillä, elettävä siitä ja muistettava huolehtia myös omasta hengellisestä elämästään, jotta hän jaksaisi johtaa palvellen.

Näiden näkökohtien takia haluan olla tukemassa Jukka Keskitaloa Oulun piispaksi. Hänessä yhdistyvät lahjat, luonne ja kokemus, jotka edesauttavat häntä toimimaan piispana. Hänellä on laaja kokemus erilaisista johtamistehtävistä, hän haluaa toimia kirkon missiosta käsin tämän ajan ihmisille ja olla rauhan rakentaja.

Heini Kesti
HTM, TM, opettaja ja oppilaitostyön pastori
Rovaniemi

***

Äänestämme Oulun hiippakunnalle tänä vuonna uuden johtajan. Olen iloinen mahdollisuudesta tukea kansliapäällikkö, teologian tohtori Jukka Keskitalon valintaa tähän vaativaan tehtävään. Nykyisessä kirkkohallituksen korkeimmassa virassa hän on osoittautunut taitavaksi kirkon yhteiskuntasuhteiden hoitajaksi. Hän on helposti lähestyttävä ihminen, juureva pappi ja vahva teologi. Hän on nöyrä ja rohkea. Laaja-alaisen osaamisen, monipuolisen työkokemuksen ja koulutuksen kautta hänellä on vankat valmiudet Oulun hiippakunnan piispan virkaan.

Juhani Lavanko
lääninrovasti
Oulu

***

  Tutustuin Jukka Keskitaloon kirkolliskokousaikanani vuosina 2000–2012. Hän on kuunteleva, helposti lähestyttävä ja rento. Hänellä on juureva teologinen osaaminen, minkä hän osaa ilmaista tämän ajan kielellä, puhua laajalle joukolle yhteiskunnassa.

Hänellä on kosketus kaikkiin herätysliikkeisiin ja hänellä on tapa työskennellä ja neuvotella rakentavasti. Hän haluaa olla sillanrakentaja ja ykseyden vaalija, jotta kirkon päätehtävään, missioon jää energiaa.
Johtajana hänellä on hyvät yhteiskuntasuhteet ja kyky dialogiin sekä spontaani halu verkostoitua (koska tykkää ihmisistä ja haluaa oppia). Luottamuksen syntymiseen hän pyrkii kaikissa yhteyksissä. Hän ymmärtää myös median tärkeyden.

Arvostan suuresti hänen osuuttaan neuvotteluissa opetushallituksen kanssa, kun kirkkohallitus puolusti lasten perusoikeutta positiiviseen uskonnonvapauteen varhaiskasvatuksessa.

Jukka Keskitalo on kotoisin Torniojokilaaksosta ja on kirkkohallituksessa työskennellyt Oulun hiippakunnan hyväksi. Ennen nykyvirkaansa hän toimi Suomen suurimman seurakunnan kirkkoherrana Jyväskylässä, joten hänellä on pitkä kokemus myös kirkon perustyöstä kansan parissa.

Piispana hän haluaa jatkaa piispa Samuelin arvokasta työtä pohjoisen hiippakunnan hyväksi olemalla ihminen ihmisille.

Muun muassa edellä mainituista syistä olen tukemassa Jukka Keskitaloa seuraavaksi Oulun piispaksi.

Liisa Lahti
erikoislääkäri, Oulun yhteisen kirkkovaltuuston varapj., hiippakuntavaltuutettu

***

Tuen Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan piispaksi. Työskennellessäni kirkkohallituksessa tulin jo viimeistään silloin vakuuttuneeksi Jukan johtamistaidoista. Hänellä on erinomainen kyky verkostoitua laajasti, kyky kuunnella sekä kyky tehdä päätöksiä. Hänen osaamisellaan olisi käyttöä Oulun hiippakunnassa. Verkostot olisivat hyödyksi koko hiippakunnalle.

Pekka Asikainen
diakoniajohtaja
Oulu

 

***

Oulun hiippakunnan piispalta ja omalta esimieheltäni toivon oppineisuuden lisäksi vahvaa seurakuntatyön tuntemusta, yhteyksiä ja verkostoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Jukalla nämä asiat ovat kohdillaan. Hän tuntee myös sisältäpäin kirkkomme keskushallintoa ja päätöksentekoa. Hän tietää tämän hetkisen kirkon tilanteen. Lisäksi Jukka tuntee juuriensa ja säilyneiden kontaktiensa kautta Oulun hiippakunnan hengellisen elämän monimuotoisuutta ja laajan hiippakuntamme erityispiirteitä. Olen iloinen, että piispaksi on hakeutumassa monia hyviä teologeja, mutta edellä mainituin perustein olen tukemassa Jukka Keskitaloa Oulun hiippakunnan tulevaksi piispaksi. Siunausta tähän vaaliprosessiin ja asialliset keskustelut jatkukoon.

Taina Manninen
kirkkoherra, rovasti
Kuusamo