VAPAAMUOTOINEN CV

 

KOULUTUS

 • Ylioppilas Putaan lukio, Tornio, 1981
 • Teologian kandidaatti (maisteri), Helsingin yliopisto 1988
 • Teologian lisensiaatti, Helsingin yliopisto 1992
 • Teologian tohtori, Helsingin yliopisto 1999
 • Filosofian opintoja, magna cum laude -arvosana, Jyväskylän yliopisto 1992
 • Ylempi pastoraalitutkinto 1993
 • Kirkkoherrakurssi I 1993
 • Kirjo III (kirkon ylin johtamiskoulutusohjelma) 2007
 • Useita muita lyhyempiä esimies- ja johtamiskursseja

 

TYÖTEHTÄVÄT

Päätoimiset virat

 • Jyväskylän kaupunkiseurakunnan virallinen apulainen 1988 – 1992
 • Jyväskylän kaupunkiseurakunnan vs. korkeakoulupastori 1988 – 1989
 • Päätoiminen apurahatutkija 1992 – 1993
 • Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Keltinmäen seurakuntapiirin piirikappalainen 1994 – 2000
 • Jyväskylän maaseurakunnan kirkkoherra 2000 – 2004
 • Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkoherra 2004 – 2008
 • Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra 2009 – 2010
 • Kirkkohallituksen kansliapäällikkö 2010 –

Sivutoimiset virat ja tehtävät

 • Jyväskylän yliopiston uskonnondidaktiikan tuntiopettaja 1992 – 1993
 • Lapun hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessori 1999 – 2005
 • Piispainkokouksen asessorijäsen 2000, 2001, 2004, 2005
 • Jyväskylän rovastikunnan lääninrovasti 2005 – 2010

 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT (tärkeimmät)

 • Opiskelijain Lähetysliiton (OL) puheenjohtaja 1987
 • Kirkon ulkoasiain neuvoston lähetysteologisen työryhmän jäsen 1994 – 1998
 • Lapun hiippakunnan hiippakuntakokouksen jäsen 1995 – 1998
 • Crux – lehden toimituskunnan jäsen 1995 – 1998
 • Kirkon ulkoasiain neuvoston lähetys- ja uskontoteologisen työryhmän jäsen 2000- 2004, puheenjohtaja 2005 – 2007
 • Kirkon tutkimuskeskuksen toimikunnan jäsen 2001 – 2008
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan jäsen 2001 – 2010
 • Suomen Evankelisluterilaisten Seurakuntien Lapsityön Keskuksen (SLK) johtokunnan puheenjohtaja 2002 – 2011
 • Kirkolliskokousedustaja 2004 – 2010
 • Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsen 2005 – 2008
 • Kirkon tiedotuskeskuksen toimikunnan jäsen 2008 – 2010
 • Kirkkopalvelut ry:n hallituksen jäsen 2009 – 2011

 

JULKAISUT (tärkeimmät)

 • Kolmiyhteisen Jumalan missio: Lesslie Newbiginin lähetyskäsityksen teologinen perusta. Pro gradu –tutkielma, 1988.
 • Kristinuskon ja modernin länsimaisen kulttuurin kohtaaminen Lesslie Newbiginin ajattelussa, Teologinen Aikakausikirja 99 (s. 27 – 39), 1994.
 • Kirkko ja missio. Kirkko ja sen lähetystehtävä Lesslie Newbiginin teologiassa vuosina 1937 – 1979. Lisensiaattityö, 1992.
 • Jumala ihmisen yksityisasiana. Modernin länsimaisen kulttuurin jumalakuva. (Teoksessa Jumalan kasvot: Jumala ihmisen todellisuudessa”, toim. Risto A. Ahonen ja Hans-Olof Kvist. Kirkon tutkimuskeskus, sarja A, nro 64, 1995, s. 97 – 108).
 • Järki, usko, eettisyys: filosofian ja teologian kohtaamisia, toim. (& Kotkavirta, SoPhi) 1997.
 • Usko ja valistus. Valistuksen haaste kristilliselle uskolle ja teologialle (Teoksessa ”Järki, usko, eettisyys: filosofian ja teologian kohtaamisia”, Keskitalo & Kotkavirta toim., s. 21-42).
 • Kristillinen usko ja moderni kulttuuri, Lesslie Newbiginin käsitys kirkon missioista modernissa länsimaisessa kulttuurissa. Väitöskirja 1999.
 • Raamattu kirkon kertomuksena – Raamatun totuusvaatimus valistuksen jälkeisessä postmodernissa maailmassa. (Teoksessa ”Raamattu ja kirkon usko tänään”, toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 87, 2004, s. 72 – 89).
 • Kymmeniä lehtikirjoituksia ja kolumneja mm. Keskisuomalainen, Sunnuntaisuomalainen, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Kaleva.
 • Suomen Kuvalehden blogisti (Rajalla-blogi) 2013 –

 

OPINTO-, KOKOUS- JA TYÖMATKAT ULKOMAILLE

 • Opiskelijain Lähetysliiton kuukauden opintomatka Thaimaaseen, Hong Kongiin ja Kiinaan 1985.
 • Anglo-skandinaavinen pastoraalikonferenssi, Stavanger, Norja, 1990.
 • Luterilaisen Maailmanliiton lähetyskonsultaatio, Nairobi, Kenia, 1996.
 • Kirkkojen Maailmanneuvoston Euroopan esikokous, Hampuri, Saksa, 1998.
 • Työmatka Englantiin Englannin anglikaanisen kirkon kirkkohallitukseen ja Canterburyn arkkipiispan tapaaminen 2011.
 • Työmatka USA:han Amerikan luterilaisen kirkon johdon vieraana, New York, Chicago, Washington 2013.
 • Työmatka Tansaniaan ja Etiopiaan maiden luterilaisten kirkkojen johdon vieraana ja tutustuen suomalaiseen lähetystyöhön, 2014.
 • Osallistuminen kirkkomme edustajana Englannin kirkon kirkolliskokoukseen, York, Iso Britannia, 2014.
 • Työmatka Thaimaahan ja Kambodzaan ja maiden luterilaisten kirkkojen johdon tapaaminen sekä tutustuminen suomalaiseen lähetys- ja kehitysyhteistyöhön, 2016.
 • Luterilaisen Maailmanliiton yleiskokous, Windhoek, Namibia sekä tutustuminen Ambomaalla suomalaiseen lähetystyöhön, 2017.
 • Työmatkat Saksaan, Ruotsiin, Norjan ja Islantiin sekä neuvottelut näiden maiden luterilaisten kirkkojen johdon kanssa, vuosina 2011 – 2017.
 • Vuosien varrella lukuisia työmatkoja Brysseliin, sillä kirkon EU-toiminnan ja edunvalvonnan johtaminen kuuluu kansliapäällikön tehtäviin. Työneuvotteluja Euroopan parlamentin jäsenten, komission virkamiesten ym. kanssa.

HUOMIONOSOITUKSET

 • Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkki, tasavallan presidentti myönsi 6.12.2017.