Millainen on Oulun hiippakunta vuonna 2030?

Tai pikemminkin, millaisen hiippakunnan tulevaisuuden puolesta haluan työskennellä?

Oulun hiippakunnan seurakunnat ovat hengellisesti ja toiminnallisesti vahvoja

Kirkon perustyö tapahtuu paikallisseurakunnissa. Olen myös itse taustaltani nimenomaan seurakuntapappi. Siksi minulle olisi piispanakin tärkeää tukea seurakuntien perustyötä. Uskon, että 12 vuoden päästä (2030) Oulun hiippakunnan seurakunnat ovat joutuneet miettimään toimintaansa perusteellisesti toimintaympäristön muutosten vuoksi. Vaikka resurssit todennäköisesti niukkenevat, voi seurakuntien hengellinen ja diakoninen työnäky jopa kirkastua. Näiden muutosten keskellä haluaisin olla piispana työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten tukena ja rohkaisijana. Piispan tulee olla seurakuntien arjessa läsnä oleva kumppani ja rinnallakulkija, ei vain juhlatilanteiden vierailija. Hengellistä juurevuutta on myös se, että asioita perustellaan teologisesti, ei vain taloudellisilla argumenteilla. Tavoitteeni piispana olisi, että Oulun hiippakunta olisi koko kirkossa tunnettu papiston korkeatasoisesta teologisesta työskentelystä. Haluaisin toimia tässä papiston innostajana.

Oulun hiippakunta seurakuntien tukena

Näen, että vuoteen 2030 mennessä myös hiippakunnan ja tuomiokapitulin rooli tulee muuttumaan. Haluaisin kehittää tuomiokapitulia hallintoviraston roolista yhä enemmän palvelevan organisaation suuntaan (mitä se tietysti jo nyt on). Piispana kävisin yhdessä seurakuntien ja tuomiokapitulin toimijoiden kanssa hyvin perusteellisesti läpi sen, missä hiippakunnan apua tarvitaan kaikkein eniten. Uskon, että yksi asia, jossa tuomiokapitulin rooli voisi tulevaisuudessa vahvistua on tuki seurakuntien viestinnälle. Tutkimusten mukaan yhä useampi kirkon jäsen rakentaa kirkkosuhdettaan – halusimmepa tai emme – erilaisten viestinten antaman kuvan varaan. Siksi on tärkeää, että hiippakunnalla ja seurakunnilla on viestinnällistä osaamista. Piispana pyrkisin olemaan aktiivinen toimija mediassa ja arvokeskustelijana.

Oulun hiippakunnan vähävaraisten seurakuntien tilanteeseen on löydetty koko kirkon tasolla ratkaisuja

Oulun hiippakunnassa on monia taloudellisesti melko vahvoja seurakuntia, mutta niidenkin tilanne on vaikeutumassa. Sitten on monia seurakuntia, joiden talous on jo pitempään ollut huolestuttava. Uskon, että meidän täytyy kirkossa löytää yhteinen ratkaisu, jolla kykenemme turvaamaan seurakuntatyön jatkumisen kaikkialla. Käytännön ratkaisuksi näen kirkon avustusjärjestelmän uudistamisen ja rahoituksen lisäämisen sille. Tähän tarvitaan yhteinen tahtotila kirkolliskokouksessa. Kukaan ei pysty lupaamaan tällaisen toteutumista, mutta sitoutuisin kirkolliskokouksessa työskentelemään tällaisen yhteishengen syntymiseksi. Ratkaisua ei tule ajaa vain Oulun hiippakuntaa ajatellen, vaan koko kirkon tasoisesti, sillä vähävaraisia seurakuntia on muissakin hiippakunnissa. Olen pienten ja pienehköjen toimivien seurakuntien kannattaja. En kannata seurakuntien pakkoliitoksia. Joissakin tapauksissa seurakuntayhtymän perustaminen voi olla viisasta, jos sillä voidaan korvata seurakuntaliitokset.

Oulun hiippakunnassa kunnioitetaan erilaisuutta, mutta se on sisäisesti ehyt

Piispan yksi keskeisistä tehtävistä on kirkon ykseyden vaaliminen. Olen hyvin tietoinen monista jännitteistä kirkkomme ja Oulun hiippakunnan sisällä. Ne eivät minua kuitenkaan pelota. Olen tottunut elämään erilaisuuden keskellä. Oulun hiippakunnassa ovat edustettuna useimmat kirkkomme herätysliikkeet. Minulla on niihin toimivat keskusteluyhteydet. Toivon, että herätysliikkeillä on tulevaisuudessakin elävöittävä vaikutus Oulun hiippakunnan seurakunnissa. Piispana haastaisin herätysliikkeitä avoimeen yhteistyöhön seurakuntien kanssa. Avioliittokysymys tulee varmasti haastamaan kirkon ykseyttä seuraavien vuosien aikana. Olen kirkon perinteisen avioliittokäsityksen kannalla. Samalla olisin piispana täysin sitoutunut kirkolliskokouksen piispainkokoukselle antamaan tehtävään eli etsisin yhdessä muiden piispojen kanssa ratkaisuja avioliittokäsityksestä vallitsevaan erimielisyyteen.